Články

Debata o kněžství v proměnách času 22.2. 2011

Aktuality | Martin Stanek | 10.2.2011 10:08

V úterý 22. 2. 2011 ve 20:00 hodin se po mši svaté uskuteční v sakristii našeho kostela debata s teologem a historikem Tomášem Petráčkem na téma proměny ideálu a role kněze a kněžského povolání v minulosti a dnes. Do debaty se zapojí i naši kněží Mons. Tomáš Halík, Jan Regner SJ a Marek O. Vácha. Večerem bude provázet Martin Bedřich, redaktor revue Salve.

Jaká jsou biblická a teologická východiska služby kněží? Jaký je ideál a jak tomuto ideálu odpovídá dnešní realita? Do jaké míry je kněžské povolání neměnné a co se naopak dějinně proměňuje. Jak moc se liší dnešní kněz od kněze mezi světovými válkami či z doby Rakouska-Uherska? Jaké historické a sociokulturní faktory ovlivňovaly utváření kněze od biblické doby do současnosti? Jak se vyvíjela jejich formace? Existuje dnes vůbec nějaký prototyp kněze? Jak se do tohoto obrazu promítly sexuální skandály, které v minulém roce otřásly celou katolickou církví? Kde spatřují současní kněží hlavní motivace a vzory pro své povolání? Nad těmito a podobnými otázkami se zamyslí hlavní host večera, PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. et Th.D., který je vedoucím katedry Kulturních a náboženských studií Univerzity Hradec Králové, působí jako pedagog na KTF UK a jako studentský kaplan v  Hradci Králové. Do debaty se také zapojí teolog, religionista a sociolog prof. Tomáš Halík, jezuita Jan Regner, který má bohaté zkušenosti s prací s médii, a kaplan Marek O. Vácha, přírodovědec, spisovatel a specialista na evoluční biologii a lékařskou etiku.

Debatu pořádá Akademická farnost Praha a teologická revue Salve, která celé číslo 2/2010 věnovala právě tématu kněžství. Více na http://salve.op.cz/.

Komentáře