Články

Tomáš Halík dostal v Polsku čestný titul za dialog mezi křesťany a židy

Aktuality | Martin Stanek | 17.1.2011 10:49

Varšava - Čestný titul Člověk smíření v sobotu v hlavní varšavské synagoze převzal od Polské rady křesťanů a židů Mons. Tomáš Halík. Ocenění si váží, neboť právě smíření a pochopení pro druhé považuje za důležitý prvek v současném světě. Rada uděluje toto vyznamenání střídavě křesťanským a židovským osobnostem, které se zasloužily o dialog a sblížení mezi křesťany a židy. Prof. Halík je prvním Čechem, který ocenění obdržel. "Titul Člověk smíření má pro mě velký význam, protože vystihuje to, oč mně v životě opravdu jde: Hledat mosty mezi lidmi, učit se dívat očima těch druhých," řekl T.Halík ČTK a České televizi a vyzval k respektu vůči různosti. "Myslím si, že pro nás, dnešní svět, je toto nesmírně důležité. Ne se snažit o nějaké sjednocení, které by popřelo reálné rozdíly mezi náboženstvími a národy, je třeba respektovat různost, ale nechápat ji jako ohrožení, ale spíše jako něco, co nás může obohatit," doplnil český teolog, který v minulosti působil i jako externí poradce exprezidenta Václava Havla. Polská rada křesťanů a židů titul Člověk smíření poprvé udělila v roce 1992. Mezi jeho dosavadními držiteli je mezi jinými nynější vrchní polský rabín Michael Schudrich nebo polský publicista a dlouholetý vedoucí polské sekce Rádia Svobodná Evropa Jan Nowak-Jeziorański. Mons. Tomáš Halík je držitelem například rakouské Ceny kardinála Königa za rok 2003, loni dostal prestižní Cenu Romana Guardiniho, kterou každí dva roky uděluje Katolická akademie za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby.

Komentáře