Články

Ekumenická bohoslužba křesťanů Prahy 1 18.1. 2011

Aktuality | Martin Stanek | 17.1.2011 10:28

V úterý 18.1. v 19 hodin  se v našem kostele v rámci aliančního týdne modliteb (celonárodní mezidenominační modlitební iniciativa Evangelikální aliance, která je pořádána již od roku 1856), jež předchází katolickému týdnu modliteb za jednotu křesťanů, sejdou představitelé i členové církví působících v Praze 1, aby společnou ekumenickou bohoslužbou slova dosvědčili touhu po vzájemném sblížení.  Bohoslužbě jako hostitel předsedá P.Marek Orko Vácha, kázání se ujme Pavel Černý, kazatel Církve bratrské.  Iniciátorem bohoslužby je Mikuláš Vymětal,  seniorátní farář pro mládež v Církvi českobratrské evangelické. Po bohoslužbě bude v sakristii  příležitost k debatě s dalšími hosty na téma Misie a ekumenismus a vztahy křesťanů k Židům.

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské v Praze 1 a vedoucím katedry praktické teologie na Evangelikálním teologickém semináří v Praze. V letech 2005 - 2009 byl předsedou Ekumenické rady církví v ČR.

V rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů  proběhne ve čtvrtek 20.ledna od 19 hodin panelová diskuse  Dialog Židů, křesťanů a muslimů - jak spolu žít v míru, která se koná na Evangelické teologické fakultě. Panelové diskuse se zúčastní: Karol Efraim Sidon, vrchní pražský a zemský rabín, Emir Omič, imám, Tomáš Halík, univerzitní farář, Pavel Černý, kazatel Církve bratrské a emeritní předseda Ekumenické rady církví a Josef Hauzar, kancléř Pravoslavné církve v českých zemích.

Komentáře