Články

Úkony duchovní správy za rok 2010

Aktuality | Martin Stanek | 7.1.2011 10:34

Počet pokřtěných dětí do jednoho roku se v roce 2010 vyšplhal na 21,  současně byli pokřtěni dva dospělí. Ke křtu se připravuje 54 katechumenů, k biřmování 50 biřmovanců. Pět párů snoubenců si udělilo svátost manželství.  Pohřby byly v našem kostele tři.

Komentáře