Články

X. Studentský Velehrad 30. 4. - 2. 5. 2010

Aktuality | Martin Stanek | 8.4.2010 15:35

Studentský Velehrad je setkání studentů pořádané každé dva roky na Velehradě Vysokoškolským katolickým hnutím ČR. Setkání je víkendové a předcházejí mu několikadenní pěší poutě a jednodenní předprogram na místě. Pro jubilejní X. ročník jsme vybrali téma ŠTAFETA, které pro nás ilustruje dva (zdánlivé) kontrasty, nad kterými bychom se chtěli při příležitosti 20. výročí svobody i studentských setkání zamyslet: přítomný okamžik vs. dlouhodobý horizont a „mám jedinečnou roli“ vs. „jsem jen nepatrnou součástí společenství“. Toto téma bychom chtěli probrat v kontextu vývoje a současné situace v církvi i společnosti a hledání osobní cesty víry i angažovanosti ve společnosti. Součástí programu bude společné slavení eucharistie, koncerty a diskuse ve skupinkách. Bude tedy čas nejen pro přemýšlení, ale i pro společné zážitky a navázání nových přátelství. (http://www.studentskyvelehrad.cz/)

Komentáře