Články

Výklad Písma v církvi - přednáška s debatou 23.3.

Aktuality | Martin Stanek | 1.3.2010 22:20

V úterý  23.3. po studentské mši sv. ve 20 hodin přivítáme již po třetí P.Tomáše Petráčka, historika a studentského faráře z Hradce Králové, aby nás provedl různými výklady a překlady Písma v církvi s přihlédnutím k Jeruzalémské biblické škole. Přednášku s debatou pořádá naše farnost ve spolupráci s redakcí revue Salve. Součástí akce je i soubor sedmi informačních panelů v kostele,  jež prezentují překlad Jeruzalémské Bible.

Komentáře