Články

Zahradníčkovy verše z doby válečné aneb putování od Korouhví ke Staré zemi.

Aktuality | Martin Stanek | 1.3.2010 22:19

Pojďme v postní době prožít návrat k Bohu také pomocí poezie a hudby. Básník Jan Zahradníček v této etapě své tvorby nachází souvislost mezi národem a náboženským prožitkem. Utrpení chápe jako smysluplnou oběť. Jen skrze něj může národ nalézt svou identitu i předpoklad budoucí velikosti... Tento literárně hudební večer se koná ve středu 17. března od 19 hodin v sakristii a pořádá jej VKH.

Komentáře