Články

Vstup do katechumenátu 28.2. 2010 ve 20 hodin

Základy víry | Martin Stanek | 22.2.2010 10:44

28. února, na druhou neděli postní, vstoupí při večerní mši sv. do katechumenátu přes padesát zájemců o křest. Celebrovat bude generální vikář Mons. Michael Slavík. Všichni procházejí od října důkladnou přípravou, absolvovali dvě společná víkendová soustředění. Tento krok, který je prvním veřejným deklarováním touhy stát se Kristovými učedníky, pro celou farnost hodně znamená. Prosíme o modlitbu za všechny ty, kteří mají odvahu tento krok učinit, ale i za ty, kteří se teprve rozhodují. 

Katechumeni ještě nejsou plnoprávnými členy církve, ale mohou se již nazývat křesťany. Nemohou mít sice podíl na svátostech, ale i tak se mohou účastnit nejrůznějších žehnání, bohoslužeb slova, mohou přijmout svátostiny - například znamení popele na čelo a podobně. Příprava v naší farnosti trvá rok a půl a má svá odstupňování - nejprve tzv. prekatechumenát, kdy se zájemci o křest teprve seznamují se společenstvím církve, takříkajíc si osahávají liturgii a učení církve, seznamují se s Písmem. Důležitými průvodci na této cestě jsou jim jejich věřící přátelé, ale důležitou roli sehrává i atmosféra farního společenství, do kterého vstupují. Během katechumenátu, který by měl trvat nejméne jeden rok, se mají katechumeni učit osobní i společné modlitbě, mají lépe proniknout do učení církve, sžívat se se společenstvím a objevovat poklady Písma sv. O nedělních večerních bohoslužbách se nad nimi budeme společně modlit a vyprošovat jim sílu Ducha sv. Za rok, na začátku postní doby, vstoupí ti, kteří katechumenátem projdou, mezi tzv. čekatele křtu. V následujícím období jim budou svěřeny tzv. poklady víry - Credo a modlitba Otčenáš. O velikonoční Vigilii, na Bílou sobotu v noci, přijmou doufejme všichni z nich iniciační svátosti církve, tedy křest, biřmování a eucharistii. V době Velikonoční se jim dostane ještě tzv. mystagogie, tedy duchovního doprovázení po křtu. Za dvacetiletí trvání studentské pastorace u Nejsvětějšího Salvátora prošlo kurzy přípravy ke křtu a k biřmování zhruba 950 převážně mladých lidí. k organizaci a k obřadu vstupu do katechumenátu

Komentáře