Články

Adriena Šimotová v kostele Nejsvětějšího Salvátora

Aktuality | Martin Stanek | 29.1.2010 17:14

U příležitosti Popelce umělců byl v presbytáři kostela instalován kresebný objekt Adrieny Šimotové.

Monochromatická frotáž Obrácení z cyklu Hosté je spojena s kresbami z cyklu Dopisy. Tento křehký a pokorný umělecký vstup do centra liturgického prostoru během letošní doby postní je výjimečným setkáním dvou zdánlivě oddělených světů, světa současného umění a světa křesťanské liturgie. Dílo je možné si prohlédnout až do Velikonoc vždy půlhodinu před pravidelnými bohoslužbami i po bohoslužbách. Instalaci doprovodí program pro školy ve spolupráci s katedrou výchovné pedagogiky PedF UK. Pro farníky proběhne v neděli 21.3. od 18 hodin komentovaná prohlídka díla pod vedením kurátora instalace Pavla Brunclíka a Norberta Schmidta. O AUTORCE plakátek.pdf .jpg

Komentáře