Články

Rekonstrukce varhan

Aktuality | Martin Stanek | 16.11.2009 00:00

Výběrové řízení na rekonstrukci varhan v našem kostele vyhrála firma Herrmann Eule Orgelbau z Budyšína (Bautzen). Počínaje 16. listopadem, kdy se budou po celý týden varhany dekonstruovat a odvážet do dílen, bude v našem kostele až do ledna roku 2011 instalován kvalitní varhanní pozitiv.

Společně s firmou Eule se na rekonstrukci bude subdodavatelsky podílet firma Brachtl-Kánský z Krnova. Po dobu rekonstrukce nebude možnost vstupovat přímo na varhanní kůr, výstavní prostory na ochozu kostela však budou nadále během výstav přístupné. Pro úplnost informací je třeba dodat, že rekonstrukci v hodnotě 14 mil. korun zaplatí Evropská unie z tzv. Norských fondů. Farnosti však vznikly nemalé náklady na sepsání projektu a výběrové řízení, další náklady si vyžádá instalace varhanního pozitivu, dále pojištění, a v neposlední řadě též úroky z překlenovacího úvěru, který si Arcibiskupství pražské jakožto majitel kostela muselo vzít na financování celého projektu.

Komentáře