Články

Stefan Kraus: Kolumba – církevní experiment v Kolíně nad Rýnem

Aktuality | Martin Stanek | 10.11.2009 00:00

Praha: Na pozvání Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy se v Praze uskuteční dvě setkání nad tématem nového muzea umění Kolumba v Kolíně nad Rýnem. Nedávno otevřené muzeum Kolumba okamžitě proslulo jak svou mimořádnou architekturou od Petera Zumthora, tak především svým jedinečným a důsledným konceptem každoročně se proměňujících výstav, konfrontujících navzájem to nejlepší ze sbírek historického i současného umění. Hostem setkání bude současný ředitel muzea, Dr. Stefan Kraus, významný německý historik umění a kurátor.

„Církevní muzeum není žádné skladiště mrtvých věcí!“ Tak charakterizoval Kolumbu kolínský kardinál Joachim Meisner. Jak by tedy mělo církevní muzeum působit? Jakou úlohu v něm hraje současné a jakou staré umění? Jak se podařilo v tak umělecky bohatém městě, jako je Kolín nad Rýnem, vytvořit instituci, která sklízí uznání po celém světě? Jak se podařilo shromáždit tak jedinečnou sbírku starého, a vedle toho i současného umění? Jak v praxi vypadá originální výstavní koncept Kolumby? Těmito a podobnými otázkami vztahu starého a nového, profánního a sakrálního umění, a vůbec vztahu církve a umění se bude zabývat jednak debata s Dr. Krausem v akademickém kostel Nejsv. Salvátora při Karlově mostě s názvem „Kolumba – Církevní experiment v Kolíně nad Rýnem“ (úterý 10. 11. 2009, 20:00 hodin), jednak následně i přednáška na Katolické teologické fakultě UK v Praze „Pozůstalost“ – aktuální výstava Kolumby (Thákurova 3, Praha 6, učebna P8, čtvrtek 12. 11. 2009, 15:30 hodin.)

Setkání se pořádají ve spolupráci s teologickou revue Salve, Akademickou farností Praha a Českou dominikánskou provincií a za podpory Adrieny Šimotové, Václava Ciglera a Pavla Brunclíka. Překlad je zajištěn.

plakát

Komentáře