Články

Noční adorace u příležitosti 20. výroči sametové revoluce a svatořečení Anežky České

Aktuality | Martin Stanek | 13.11.2009 00:00

(pátek 13. 11. od 22.00 až sobota 14.11. 6.30)

Úmyslem adorace bude modlitba za uplynulých dvacet let národa, církve i farnosti. Při příležitosti výročí svatořečení svaté Anežky české – „patronky“ revoluce svěříme do jejích rukou prosby za léta další (svatořečena 12.11., svátek má 13.11.).

Sraz ve 22.00 v sakristii. Adorace bude rozdělena po hodinových hlídkách, z areálu kostela však není možné v noci odejít. S sebou: teplé oblečení, spacák a karimatku, občerstvení. Nejsvětější Svátost vystaví a modlitbu zahájí Mons. Tomáš Halík. Adorace bude zakončena modlitbou ranních chval. Kontakt: David Zwyrtek.

Komentáře