Skladatelé

Michal Reiser

Michal Reiser (*1973 v Praze)

vystudoval hudební výchovu a sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK ve třídě Prof. Miroslava Košlera. Pracuje jako učitel hudby. Je hlavním sbormistrem Salvátorské scholy, vede ženský komorní sbor Collegium pro Cantare. Ve volných chvílích se věnuje hře na trombon a zobcovou flétnu.

Tomáš Jajtner (*1976 v Havlíčkově Brodě)

vystudoval bohemistiku a anglistiku na UK v Praze a na Simon Fraser University v kanadském Vancouveru. Publikoval studie o české a anglické literatuře, vedl literární a religionistické semináře na FF UK a na New York University v Praze. Pracuje jako soukromý lektor angličtiny, překládá z angličtiny a němčiny. Je sbormistrem Salvátorské scholy. Věnuje se literární tvorbě, teologii a jako režisér, herec i hudební skladatel působí také v divadelním souboru Muzikál.

Vojtěch Jirsa (*1982 ve Volyni)

vystudoval Fakultu architektury ČVUT a nyní vede vlastní ateliér. Absolvoval dva cykly výuky klavíru u paní Jany Lukešové ve volyňské ZUŠ, jako samouk se dále věnuje hře na varhany a akordeon. Od patnácti let zpívá v několika chrámových sborech. Nejdéle působil ve volyňské Schole Všech svatých, v současnosti je členem Salvátorské scholy.

Ondřej Šárek (*1979 v Brně)

hraje odmalička na různé hudební nástroje: kytaru, klavír a mandolínu. Vystudoval kompozici na JAMU u Prof. Františka Emmerta a hudební vědu na Filozofické fakultě MU v Brně. Zabývá se vlastní tvorbou, jako aktivní hráč, teoretik a učitel se věnuje havajskému ukulele. Pro hru na tento nástroj napsal rovněž učebnici.

Zdeněk Tošnar (*1975 v Brandýse nad Labem)

absolvoval hudební výchovu a angličtinu na Pedagogické fakultě UK, zároveň dva roky studoval skladbu na pražské konzervatoři Jaroslava Ježka. V současné době pracuje jako učitel HV a AJ na mělnickém gymnáziu. Věnuje se zejména skládání a aranžím vokálních děl pro pěvecké sbory (spolupracoval kupř. se souborem Piccolo coro a Piccola orchestra) a tvorbě písní pro děti, například k divadelní hře Čertovská škola či ke vzdělávacímu projektu Figurková školička.