Články

Tomáš Halík jmenován teologickým poradcem celosvětové synody kněží v Římě

Aktuality | (red.) | 28.4.2024 12:00

Oficiální banner setkání. Zdroj: Synod.va

Před druhým zasedáním biskupské synody o synodalitě v říjnu 2024 se bude konat v Římě ve dnech 28. dubna až 2. května synodální setkání zástupců farních kněží z celého světa. Struktura jednání bude stejná jako při biskupském synodu, poslední den budou účastníci diskutovat v aule Pavla VI. ve Vatikánu s papežem Františkem.


Aula Pavla VI. ve Vatikánu. Foto: Societá del Travertino Romano

Záznam ze setkání ke shlédnutí ZDE.
Příspěvky T. Halíka ze synody farářů na Vatican News: 1. den2. den3. den.


Doprovázející synodu. Zdroj: Synod.va

Generálním sekretariátem synody byla jmenována pětičlenná skupina teologických expertů z pěti kontinentů, kteří budou uvádět a doprovázet všechny dny zasedání. Kromě mons. Tomáše Halíka to jsou mons. Pablo Virgilio David, prezident filipinské biskupské konference, profesor Benedict Ndubueze Ejeh z Nigerie, děkan fakulty kanonického práva na univerzitě Pia X., prof. Gilles Routhier z Laval University v Kanadě a rektor semináře v Quebecku a Dr. María Lía Zervino z Argentiny, prezidentka Světové unie katolických ženských organizací a členka vatikánského dikastéria pro biskupy. Tématem synodálního setkání, kterého se účastní 300 delegátů z celého světa, bude misijní poslání a synodální charakter lokálních církví.


Zdroj: Synod.va

Prof. Halík, který přednesl teologicko-spirituální úvod při loňském jednání evropské kontinentální synody, bude podobně s prof. Routhierem uvádět a komentovat každý den jednání v Římě.

Foto: Synod.va

Ještě před synodou kněží mons. Tomáš Halík promluvil (pdf) na plenárním zasedání COMECE (předsedů biskupských konferencí zemí EU), které se letos koná v Polsku [fb], a na mezinárodní konferenci v Madridu, kterou pořádala COMECE spolu s Nadací Pavla VI. Tyto konference se konají při příležitosti výročí rozšíření EU a týkají se budoucnosti církve v Evropě.


Foto © COMECE

Zpráva Cirkev.cz - VaticanNews

Související články

Komentáře