Články

Muchovi na Fortně

Aktuality, Duchovní cvičení a rekolekce | Kateřina Černá | 22.2.2024 14:00

Fortna - Duchovní doprovázející salvátorských rychlých biřmovanců, manželé Adéla a Petr Muchovi, vás zvou na několik jarních akcí na Fortně.
První je postní ztišení s příslibem nových začátků Pokropím, očistím, oživím, které se bude konat od 22. do 25. února 2024.

Druhé je krátké a intenzivní zastavení 24 hodin postního ticha, které proběhne od 24. do 25. února 2024.

Třetí je jednodenní workshop Sebepoznání na duchovní cestě II., který se uskuteční 3. března 2024.

 

Související články

Kateřina Černá

Komentáře