Články

Adventní setkání s Markem Váchou

Aktuality | Kateřina Černá | 4.12.2023 19:00

V pondělí 4. prosince můžete vstoupit do adventu s Markem Váchou, který bude v Městské knihovně přednášet o Krajině jako zrcadlu duše.
Záznam na YouTube

 
Nejen umělecká díla nebo architektura, i krajina odráží stav mysli lidí, kteří ji přetváří. Ve vztahu k zemi se současná Evropa nachází mezi dvěma extrémy: utilitaristickým přístupem, který vnímá hodnotu krajiny jako hodnotu minerálů v ní obsažených a a panteistickým zbožšťováním. Křesťanství vnímá zemi jako dílo Boží, nic více, avšak také nic méně. Zemi tak z perspektivy židovství a křesťanství potřebujeme ze dvou důvodů: aby nás sytila a abychom skrze ni kontemplovali Boha.


 
ADVENTNÍ SETKÁNÍ S MARKEM ORKO VÁCHOU - pondělí 4. 12. 2023 v 19.00
Velký sál Ústřední knihovny
Vstupné: 150 Kč
 

Související články

Kateřina Černá

Komentáře