Články

Arcibiskup Jan Graubner u Salvátora

Aktuality | Kateřina Černá | 23.9.2023 17:00

Praha - Arcibiskup Jan Graubner bude v sobotu 23. září od 17 hodin sloužit mši svatou v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Slavnostní bohoslužba, kterou pořádají čeští jezuité, bude vyvrcholením oslav 400 let od založení České provincie Tovaryšstva Ježíšova. K tomuto výročí se bude konat několik akcí.
Reportáž z bohoslužby na TV Noe. (Noeviny 26. 9. 2023, 5:50 - 8:00)

Hlavní událostí bude mezinárodní historická konference, která se uskuteční ve dnech 21.–23. září v Praze na Katolické teologické fakultě. Konferenci pořádá Historický ústav Akademie věd ČR a Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s ARSI (Archivum Romanum Societatis Jesu) a Katolickou univerzitou v Lovani. Přihlášeno je na ni přes čtyřicet historiků z Evropy, určena je odborné veřejnosti, jednacím jazykem bude angličtina a němčina.


Pro širokou veřejnost se budou konat dvě besedy s britským historikem prof. Gerardem Kilroyem. Protože rovněž britská provincie letos slaví čtyřsté výročí, rozhodli se čeští jezuité jeho přednášky zaměřit na anglické jezuity, kteří působili v českých zemích, konkrétně na svatého Edmunda Kampiána. První beseda se bude konat v Praze v úterý 19. září od 18.30 hodin a druhá v Brně ve středu 20. září od 19 hodin.

Související články

Kateřina Černá

Komentáře