Články

Být krásní, být svatí

Aktuality | FiLiP | 8.11.2022 18:00

Velice naléhavé, aktuální a inspirativní kázání našeho kaplana-korespondenta
Marka Orko Váchy. Kéž by sloužil častěji!

foto: MUDr. V. Němec

Související články

Komentáře