Články

Duchovní cvičení a exercicie X-XII/2021

Aktuality, Duchovní cvičení a rekolekce | Kateřina Černá | 4.11.2021 18:00

KOLÍNSKÝ KLÁŠTER – CENTRUM SPIRITUALITY A DUCHOVNÍCH CVIČENÍ, Z. Ú.

Vznikl transformací exercičního domu, který do roku 2019 provozovali jezuité a na jeho chodu se podílela Akademická farnost a sestry karmelitky z Karmelu Edith Steinové. Centrum nově založila Česká křesťanská akademie pod záštitou Mons. Tomáše Halíka. Jeho cílem je pokračovat v započatém díle a dále ho rozvíjet. Ředitelem centra se v létě stal Mgr. Oldřich Jirsa.

Kolínský klášter je místo pro ty, kdo hledají prostor pro ztišení a chtějí vyvinout vážné úsilí v rozvoji svého duchovního života. Nachází se na adrese Kutnohorská 26, Kolín. Cesta vlakem z Prahy trvá zhruba 40 minut. Program duchovních cvičení a přihlašovací formuláře najdete na webových stránkách www.kolinskyklaster.org.

Kurz 466 Úvod do kontemplace (3 dny)

14.–17. října 2021, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Kurz nabízí praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Je vhodný především pro začátečníky, kteří potřebují projít základní zkušeností s praxí kontemplativní modlitby. Zkušenějším poskytne čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Kurz také představuje dostatečnou přípravou pro budoucí účast na delších kontemplativních exerciciích. Probíhá v mlčení, s ohledem na začátečníky bude režim o něco volnější než na jiných kurzech kontemplativní modlitby. Základními kameny programu bude společná kontemplativní modlitba, bohoslužba, pobyt v přírodě, drobná práce v klášteře a individuální doprovázení.

Doprovázejí P. Jan Regner SJ a terapeut Leoš Zatloukal.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji 2340 Kč.
Na dvoulůžkovém pokoji 3750 Kč.
Na jednolůžkovém pokoji 5250 Kč.

Přihláška (kurz 466)

Na tomto kurzu jsou poslední volná místa.
K dispozici jsou třílůžkové pokoje.

 

Kurz 467 Víkend mezi duší a duchem (3 dny)

21.–24. října 2021, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. K sebepoznání budou použity nové psychodiagnostické metody (například enneagram) a v interaktivní skupinové i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz bude položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky.

Doprovázejí s. Denisa Červenková CSTF a terapeut Michal Petr.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji 3180 Kč.
Na dvoulůžkovém pokoji 4580 Kč.
Na jednolůžkovém pokoji 6100 Kč.

Přihláška (kurz 467)

Tento kurz je obsazen a přijímáme náhradníky.

 

Kurz 468 Kontemplativní exercicie (5 dní)

26.–31. října 2021, úterý 18.00 až neděle 15.00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby.

Doprovázejí P. Pavel Pola OCD a M. Hrdý.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji 3900 Kč.
Na dvoulůžkovém pokoji 6250 Kč.
Na jednolůžkovém pokoji 8750 Kč.

Přihláška (kurz 468)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.
K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

 

Kurz 469 Úvod do modlitby a meditace (3 dny)

4.–7. listopadu 2021, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Praktický úvod do meditace (ignaciánské, kontemplativní) přednostně určený těm, kdo mají malou nebo žádnou zkušenost. Tento kurz je také vhodný jako „vstupní“ či „seznamovací“ se světem exercicií, kde účastník získá základní zkušenosti dobré k pokračování v modlitbě, meditaci a v dalších duchovních cvičeních.

Doprovázejí P. Samuel Prívara SJ a Adéla Muchová.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji 2340 Kč.
Na dvoulůžkovém pokoji 3750 Kč.
Na jednolůžkovém pokoji 5250 Kč.

Přihláška (kurz 469)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.
K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

 

Kurz 471 Kontemplativní exercicie (5 dní)

16.–21. listopadu 2021, úterý 18.00 až neděle 15.00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby podle Jana Šedivého.

Doprovázejí jáhen Elva Frouz a Jana Fojtíčková.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji 3900 Kč.
Na dvoulůžkovém pokoji 6250 Kč.
Na jednolůžkovém pokoji 8750 Kč.

Přihláška (kurz 471)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.
K dispozici jsou všechny typy ubytování.

 

Kurz 472 Advent pro komunitu (3 dny)

25.–28. listopadu 2021, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Tento prodloužený víkend je věnován komunitě kolem našeho kláštera a jejím příznivcům, kteří chtějí dobře prožít adventní čas. Nabídneme prostor pro ztišení, podněty k meditaci a prostor pro skupinovou interakci.

Doprovázejí s. Denisa Červenková CSTF, Oldřich Jirsa a Šimon Grimmich.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji 2340 Kč.
Na dvoulůžkovém pokoji 3750 Kč.
Na jednolůžkovém pokoji 5250 Kč.

Přihláška (kurz 472)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.
K dispozici jsou všechny typy ubytování.

 

Kurz 473 Adventní rekolekce (3 dny)

2.–5. prosince 2021, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Tato adventní rekolekce je vhodná především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné po dohodě). Kurz probíhá v mlčení, specialitou tohoto termínu je přídavek praktických cvičení, která napomáhají zapojit tělo do kontemplace (jak lépe klečet, sedět a chodit tak, aby to pomáhalo v modlitbě).

Doprovázejí s. Denisa Červenková CSTF Mudr. B. Peloušková.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji 2340 Kč.
Na dvoulůžkovém pokoji 3750 Kč.
Na jednolůžkovém pokoji 5250 Kč.

Přihláška (kurz 473)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.
K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

 

Kurz 474 Adventní ztišení (3 dny)

9.–12. prosince 2021, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Prodloužený adventní víkend zaměřený na kontemplativní modlitbu pro ty, kteří chtějí prožít předvánoční dobu v tichu a v meditaci. Velký prostor bude věnován vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost osobního rozhovoru. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi.

Doprovázejí jáhen Elva Frouz a J. Hála.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji 2340 Kč.
Na dvoulůžkovém pokoji 3750 Kč.
Na jednolůžkovém pokoji 5250 Kč.

Přihláška (kurz 474)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.
K dispozici jsou všechny typy ubytování.

 

Kurz 475 Adventní rekolekce (3 dny)

16.–19. prosince 2021, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Tato adventní rekolekce nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvánoční dobu v tichu a v meditaci. Budou nabídnuty návody a podněty k rozjímání. Velký prostor bude věnován vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi.

Doprovázejí Petr Havlíček SJ a Adéla Muchová.

Ceny kurzu jsou:

Na třílůžkovém pokoji 2340 Kč.
Na dvoulůžkovém pokoji 3750 Kč.
Na jednolůžkovém pokoji 5250 Kč.

Přihláška (kurz 475)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.
K dispozici jsou všechny typy ubytování.

 

ZIMNÍ KURZY

Kurz 477 Ignaciánské exercicie (6 dní) – anglicky

27. prosince 2021 – 2. ledna 2022, pondělí 18.00 až neděle 15.00

Tento kurz duchovních cvičení je určen pro doprovázející a pokročilé zájemce o ignaciánskou spiritualitu a bude veden v angličtině. Nutná je tedy znalost základní angličtiny, instrukce budou podávány v anglickém jazyce, doprovázení bude možné i v češtině.

Doprovázejí Ch. Staab SJ a Samuel Prívara SJ.

Ceny kurzu jsou:

Na dvoulůžkovém pokoji 7500 Kč.
Na jednolůžkovém pokoji 10500 Kč.

Přihláška (kurz 477)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.
K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Související články

Kateřina Černá

Komentáře