Články

Nové kurzy v Kolínském klášteře

Aktuality, Duchovní cvičení a rekolekce | Martin Staněk | 7.4.2021 15:22

Aktuální nabídka

NOVÁ NABÍDKA

Každodenní tichá meditace on-line

pátek 2. 4. 2021 až pátek 30. 4. 2021

Nově nabízíme možnost každodenní společné meditace on-line.

Každý den v 8:00 ráno a 20:00 večer 25 minut. Meditace probíhá ve virtuální místnosti přes Zoom. Podmínkou je tedy stabilní připojení k internetu a zařízení s reproduktorem a kamerou. Tato nabídka je určena pro zkušené účastníky exercicií, kteří hledají možnost pravidelné společné praxe. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. 

Přihláška k on-line meditacím

KURZY NA JARO/LÉTO 2021

Podobně jako v minulém roce se kurzy budou moci v Kolínském klášteře uskutečnit, pokud bude epidemiologická situace na 3. stupni PES. K účasti na kurzu ve třetím stupni bude podle nových regulí pravděpodobně nutné předložit negativní antigenní/PCR test, který nebude starší více než 48 hodin (antigenní test je zdarma, více zde), nebo potvrzení o adekvátním očkování. Podle současné úpravy je při třetím stupni celkový počet osob na kurzu omezen na 20 (2 skupiny po 10). Z důvodu omezení účasti jsme nuceni účtovat poplatek za jednolůžkový pokoj (500,-Kč/den), aby bylo konání kurzu rentabilní. Některé kurzy budou mít v případě epidemiologicky nepříznivé situace (od 4. stupně PES) náhradní on-line variantu.

Přihlašovat se je možno výhradně přes formulář, na který naleznete odkaz v popisku kurzu - jiné způsoby přihlášení nebudou brány v potaz. V přihlašovacím formuláři je nutné vyplnit zejména položky: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon a email. Dále pak, jestli budete žádat o cenu pro osoby s nízkým příjmem (sleva) a informaci, zda se chystáte přijet autem. Na přihlášku posíláme odpověď zpravidla do 5 pracovních dní. Mějte prosím na paměti, že přihláška je závazná a v případné zrušení účasti z vaší strany se na vás mohou vztahovat stornopoplatky podle Všeobecných podmínek.

Kurz 439 Kontemplativní exercicie na doma (3 dny) - ZRUŠENO

8.-11.4.2021, čtvrtek 19:00 až neděle 13:00

Kontemplativní duchovní cvičení, které je možné absolvovat v bezpečí domova nebo jiného útulného místa. Každý den bude obsahovat: Tři bloky meditace (s praktickými doporučeními k jejímu provádění), promluvu doprovázejících, bohoslužbu slova pro zájemce, možnost osobního rozhovoru s doprovázejícím (Skype, Zoom či telefon). Promluvy budou vysílány online v předem ohlášeném čase. Zároveň budou natočeny pro pozdější přehrání během kurzu. Čas a technický způsob osobních rozhovorů budeme domlouvat individuálně. Doprovázející budou po celou dobu kurzu plně k dispozici.

Doprovázejí jáhen Elva Frouz a Jana Fojtíčková

Cena za kurzovné je 1.500,-Kč.

 

Kurz 442 Kontemplativní exercicie (5 dní)

27.4-2.5.2021, úterý 18:00 až neděle 15:00

Tyto kontemplativní exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné po dohodě). Kurz probíhá v mlčení, s individuálním doprovázením. Specialitou tohoto termínu kurzu je přídavek praktických cvičení, která napomáhají zapojit tělo do kontemplace (jak lépe klečet, sedět a chodit tak, aby to pomáhalo v modlitbě). Kurz spolu se sestrami karmelitkami doprovází MUDr. B. Peloušková, která nabízí také supervizi připojených cvičení.

Kurz se uskuteční v minimálním počtu 10 účastníků. V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě (popisek níže).

Doprovázejí Denisa Červenková CSTF a MUDr. Barbora Peloušková.

Cena ubytování a stravy je 4.400,- Kč (pro osoby s nízkým příjmem 2.900,-Kč), kurzovné je pak 1.500,- Kč. Poplatek za jednolůžkový pokoj je 2.500,- Kč. Celková cena je tedy 8.400,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 6.900,- Kč). 

Přihláška (kurz 442)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

 

Kurz 442 Kontemplativní exercicie– online verze (pokud nebude možné konat kurz v Kolíně)

27.4-2.5.2021, úterý 18:15 až neděle 13:00

Výhodou této varianty exercicií je doprovázení v modlitbě právě v obvyklých podmínkách domova a všedního dne. Předpokládá se několik bloků meditací denně s praktickými radami ke kontemplaci, individuální duchovní doprovázení (Zoom), čas a možnost duchovních rozhovorů přes program Zoom. Čas osobních rozhovorů domlouváme individuálně.

Specialitou tohoto termínu je přídavek praktických cvičení se supervizí, které napomáhají zapojit tělo do kontemplace (jak lépe klečet, sedět a chodit tak, aby to pomáhalo v modlitbě). Kurz spolu se sestrami karmelitkami doprovází MUDr. B. Peloušková.

Doprovázejí Denisa Červenková CSTF a MUDr. Barbora Peloušková.

Cena za kurzovné je 2.500,- Kč

Kurz 444 Úvod do kontemplace (3 dny) 

13.-16.5.2021, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Kurz nabízí praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Je vhodný především pro začátečníky, kteří potřebují udělat základní zkušenost s praxí kontemplativní modlitby. Zkušenějším poskytne čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Kurz také představuje dostatečnou přípravou pro budoucí účast na delších kontemplativních exerciciích. Probíhá v mlčení, s ohledem na začátečníky bude režim o něco volnější než na jiných kurzech kontemplativní modlitby. Základními kameny programu bude společná kontemplativní modlitba, bohoslužba, pobyt v přírodě, drobná práce v klášteře a individuální odprovázení.

Kurz se uskuteční v minimálním počtu 10 účastníků. V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě (popisek níže).

Doprovázejí s. Irena Göbelová CSTF a P. Pavel Pola OCD.

Cena pobytu a stravy je 2.700,- Kč (pro osoby s nízkým příjmem 1.800,-Kč), kurzovné je pak 450,- Kč. Poplatek za jednolůžkový pokoj je 1.500,- Kč. Celková cena je tedy 4.650,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 3.750,- Kč). 

Přihláška (kurz 444)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

Kurz 444 Úvod do kontemplace (3 dny) – online verze (pokud nebude možné konat kurz v Kolíně)

13.-16.5.2021 čtvrtek 18.45 až neděle 13.00

On-line varianta úvodu do kontemplace. Podmínkou k účasti na tomto kurzu je dobré internetové spojení s funkčním mikrofonem a webovou kamerou pro každodenní setkávání přes platformu Zoom. Výhodou on-line úvodu je doprovázení v obvyklých podmínkách domova a všedního dne. 

Doprovázejí s. Irena Göbelová CSTF a P. Pavel Pola OCD.

Cena za kurzovné je 1.500,-Kč.

Kurz 445 Základy meditace: Být v přítomnosti (3 dny) 

20.-23.5.2021 čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Během kurzu budeme rozvíjet schopnost plného prožívání přítomného okamžiku s laskavostí a otevřeností (“Mindfulness”), a to především prostřednictvím meditace, ale také pohybu, chůze, vnímání vlastního těla a dalších jednoduchých cvičení. Zároveň se již během kurzu budeme snažit všímavost vnášet i do všedních aktivit (mytí nádobí, procházek nebo drobných prací). Kurz nebude probíhat v naprostém mlčení, naopak občas bude prostor pro sdílení zkušeností s cvičeními a praxí. Kurz je velmi vhodný pro začátečníky. Možnost individuálního doprovázení na vyžádání.

Kurz se uskuteční v minimálním počtu 10 účastníků. V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě (popisek níže). 

Doprovází Šimon Grimmich. 

Cena pobytu a stravy je 2.700,- Kč (pro osoby s nízkým příjmem 1.800,-Kč), 

kurzovné je pak 450,- Kč. Poplatek za jednolůžkový pokoj je 1.500,- Kč. Celková cena je tedy 4.650,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 3.750,- Kč). 

Přihláška (kurz 445)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

 

Kurz 445 Základy meditace: Být v přítomnosti (3 dny) - online verze (pokud nebude možné konat kurz v Kolíně)

20.-23.5.2021 čtvrtek 18.45 až neděle 13.00

Podmínkou k účasti na tomto kurzu je dobré internetové spojení s funkčním mikrofonem a webovou kamerou pro každodenní setkávání přes platformu Zoom. Výhodou on-line exercicií je doprovázení v obvyklých podmínkách domova a všedního dne. Během kurzu budeme rozvíjet schopnost plného prožívání přítomného okamžiku s laskavostí a otevřeností (“Mindfulness”), a to především prostřednictvím meditace, ale také pohybu, chůze, vnímání vlastního těla a dalších jednoduchých cvičení. Zároveň se již během kurzu budeme snažit všímavost vnášet i do každodenních aktivit. Kurz je velmi vhodný pro začátečníky. 

Doprovází Šimon Grimmich. 

Cena za kurzovné je 1.500,-Kč.

Kurz 446 Meditace Sádhana: Cesta k Bohu (2 dny)

28.-30.5.2021 pátek 18.00 až neděle 15.00

Skupinová i individuální duchovní cvičení podle indického jezuity Anthonyho de Mella SJ jsou zácvikem do několika způsobů modlitby a meditace a do zacházení s potížemi při duchovní praxi. Kurz nebude probíhat v naprostém mlčení, naopak občas bude prostor pro sdílení zkušeností s cvičeními a praxí. Kurz je velmi vhodný pro začátečníky.

Kurz se uskuteční v minimálním počtu 10 účastníků. V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě (popisek níže).

Doprovázejí Jan Regner SJ a Petr Miklas.

Cena pobytu a stravy je 1.800,- Kč (pro osoby s nízkým příjmem 1.200,-Kč), 

kurzovné je pak 300,- Kč. Poplatek za jednolůžkový pokoj je 1.000,- Kč. Celková cena je tedy 3.100,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 2.500,- Kč). 

Přihláška (kurz 446)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

 

Kurz 446 Meditace Sádhana: Cesta k Bohu (2 dny) – online verze (pokud nebude možné konat kurz v Kolíně)

28.-30.5.2021 pátek 18.45 až neděle 13.00

On-line varianta meditace Sádhany. Podmínkou k účasti na tomto kurzu je dobré internetové spojení s funkčním mikrofonem a webovou kamerou pro každodenní setkávání přes platformu Zoom. Výhodou on-line úvodu je doprovázení v obvyklých podmínkách domova a všedního dne. 

Doprovází Jan Regner SJ.

Cena za kurzovné je 1.000,- Kč

Kurz 447 Filmové exercicie (4 dny)

2.-6.6.2021, středa 18:00 až neděle 15:00

Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. 

Kurz se uskuteční v minimálním počtu 10 účastníků. V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě (popisek níže).

Doprovázejí Denisa Červenková CSTF a MUDr. Eva Hrubá.

Cena pobytu a stravy je 3.550,- Kč (pro osoby s nízkým příjmem 2.350,-Kč), kurzovné je pak 600,- Kč. Poplatek za jednolůžkový pokoj je 2.000,- Kč. Celková cena je tedy 6.150,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 4.950,- Kč). 

Přihláška (kurz 447)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

Kurz 447 Filmové exercicie (4 dny) – online verze (pokud nebude možné konat kurz v Kolíně)

2.-6.6.2021, středa 18:45 až neděle 13:00

On-line varianta filmových exercicií, které staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakci s naším nitrem. Vycházejí z klasických ignaciánských exercicií, které užívají techniku aktivní imaginace. Jsou určené pro milovníky filmů, kteří se nebojí do audiovizuálního díla více ponořit, a tak jej využít na cestě sebepoznání a duchovního života. Nezbytnou podmínkou mít dobré internetové spojení, funkční mikrofon a webovou kameru pro videokonference a individuální rozhovory s doprovázejícím. Důležité je také předplacení služby Edisonline.cz (155,- Kč na měsíc), díky které se můžete legální cestou dostat ke kvalitním snímkům. Také je nezbytné vymezit si čas a prostor, abyste se mohli od středy do neděle věnovat v tichu zhlédnutí filmů a meditaci.

Doprovázejí Denisa Červenková CSTF a MUDr. Eva Hrubá.

Cena za kurzovné je 2.000,-Kč

 

 

 

Související články

Komentáře