Články

Tomáš Halík: Duch ho vyvedl na poušť

Aktuality | Martin Staněk | 21.2.2021 00:00

Promluva k 1. neděli postní

K poslechu včetně perikop v audioarchivu.

Delší verze kázání - "z otevřeného kostela" 
ad "jedna teoložka rozlišovala...": TH: Divadlo pro anděly, str.75-77

Související články

Komentáře