Články

Aktuální informace k provozu farnosti v době COVID-19

Aktuality | Martin Staněk | 8.1.2021 13:42

Aktuální informace pro účastníky bohoslužeb a dalších akcí u Nejsv. Salvátora:

Děkujeme za vaši podporu, i přes různá omezení to nevzdáváme a budeme se nadále snažit být vám nablízku.

Nová pravidla, týkající se bohoslužeb od 27.12. 2020 

 

Od 27.12. 2020 do odvolání se v kostele ani v sakristii nekonají žádné bohoslužby ani jiné akce.

Podrobněji:

Mše svaté:

Počínaje nedělí 27.12. včetně se do odvolání v našem kostele ruší všechny nedělní i úterní bohoslužby. 

Těm, kdo se nemohou v neděli do žádného kostela dostavit, stále nabízíme možnost slavit bohoslužbu slova k kruhu rodiny a blízkých, případně i sami, a to podle návodu k domácí bohoslužbě, zveřejňovaném vždy do pátku před příslušnou nedělí na našem webu a Facebooku.

K dispozici také budou nadále promluvy Mons.Tomáše Halíka k příslušné neděli, dostupné na našem webu a na farním youtube kanálu.

Adorace a svátost smíření:

do odvolání zrušeny, jedná se o částečném obnovení v rámci nařízení.

Kurz základů víry se nadále koná online formou streamované přednášky v úterý v obvyklém čase, začínáme opět 5.ledna.

Další pravidelné akce (úterní meditace, sportovní aktivity, chorální laudy, film a spiritualita...):  
Do odvolání se žádné nekonají, těšíme se na jejich obnovení.

Tradiční salvátorský kalendář vyšel 17.12.   je stále k dispozici v sakristii

___________

Ekonomická situace:

Od března je farnost zcela bez příjmů z turistického ruchu, který je pro nás zcela klíčový, a je závislá pouze na nedělních sbírkách a darech věřících. Od poloviny října je farnost již i bez příjmu z nedělních sbírek na provoz. Omezili jsme i počty zaměstnanců. Žijeme tedy tzv. “ze zásob”. Pastoraci však stále vykonáváme, částečně online v přednáškách a promluvách, částečně v osobních rozhovorech, nevzdáváme to.
Děkujeme, že jste na nás nezapomněli a podporujete nás, bez vás bychom to opravdu nezvládli!

 

 

 

Související články

Komentáře