Články

Aktuální informace k provozu kostela a farnosti (aktualizováno 23.12.2020)

Aktuality | Martin Staněk | 24.12.2020 16:30

Aktuální informace pro účastníky bohoslužeb a dalších akcí u Nejsv. Salvátora:

Děkujeme za vaši podporu, i přes různá omezení to nevzdáváme a budeme se nadále snažit být vám nablízku.

Nová pravidla, týkající se bohoslužeb od 27.12. 2020 

VÁNOCE 2020 - pozor, nekoná se půlnoční mše sv. o půlnoci 24.12.!

Pokud se nezmění situace, budou se konat mše sv. s limitem osob (pro náš kostel je to od 18.12. pouze 70 osob) v těchto dnech:

24.12. 16.30 "Půlnoční" vánoční mše sv. (limit 70 osob)
25.12. 14.00 Mše sv. na slavnost Narození Páně (limit 70 osob)

Nová pravidla ve stupni 5 platí od 27.12.

(27.12. NEKONÁ SE ŽÁDNÁ MŠE SV.)
(1.1.     NEKONÁ SE NOVOROČNÍ MŠE SV.)
(3.1.    NEKONAJÍ SE NEDĚLNÍ MŠE SV.)
(10.1. NEKONAJÍ SE NEDĚLNÍ MŠE SV.)

Betlém v kostele bude přístupný po obou vánočních bohoslužbách.

Mše svaté:

Počínaje nedělí 27.12. včetně se do odvolání v našem kostele ruší všechny bohoslužby.  Je nám líto, stále však budeme připravovat videopromluvy Tomáše Halíka pro náš youtube kanál.

Úterní mše sv. se až do odvolání nekonají.

Adorace a svátost smíření:

do odvolání zrušeny

Kurz základů víry se nadále koná online formou streamované přednášky v úterý v obvyklém čase, poslední v tomto roce proběhne 15.12., první v novém roce bude 5.ledna.

Další pravidelné akce (úterní meditace, sportovní aktivity, chorální laudy, film a spiritualita...):  
Do odvolání se žádné nekonají, těšíme se na jejich obnovení.

Tradiční salvátorský kalendář vyšel 17.12.

 

Podrobnější informace:

Nová pravidla, týkající se bohoslužeb od 27.12. 2020 

Těm, kdo se nemohou v neděli do kostela dostavit, stále nabízíme možnost slavit bohoslužbu slova k kruhu rodiny a blízkých, případně i sami, a to podle návodu k domácí bohoslužbě, zveřejňovaném vždy do pátku před příslušnou nedělí na našem webu.
K dispozici také budou až do Vánoc promluvy Mons.Tomáše Halíka k příslušné neděli, dostupné na našem webu a na farním youtube kanálu.

___________

Ekonomická situace:

Od března je farnost zcela bez příjmů z turistického ruchu, který je pro nás zcela klíčový, a je závislá pouze na nedělních sbírkách a darech věřících. Od poloviny října je farnost již i bez příjmu z nedělních sbírek na provoz. Omezili jsme i počty zaměstnanců. Žijeme tedy tzv. “ze zásob”. Pastoraci však stále vykonáváme, částečně online v přednáškách a promluvách, částečně v osobních rozhovorech, nevzdáváme to.
Děkujeme, že jste na nás nezapomněli a podporujete nás, bez vás bychom to opravdu nezvládli!

 

 

 

Související články

Komentáře