Články

Sundám tě, ať bJežíš

Aktuality | * | 17.10.2020 00:00

Liturgii domácích bohoslužeb doby postní a velikonoční, doby uzavřených kostelů, doprovodila vizuálně na našich webových stránkách série obrazů Martiny Staňkové z cyklu Sundám tě, ať bJežíš. Tyto obrazy byly součástí bakalářské práce se stejným názvem, kterou Martina Staňková v říjnu obhájila na pražské UMPRUM v ateliéru prof. Jiřího Davida.
Jelikož ani této diplomové práci nebylo dopřáno, aby ji spatřila veřejnost vyjma zkušební komise naživo, prezentujeme ji opět na našich stránkách v té podobě, v jaké byla na UMPRUM vystavena.

Z anotace: „Bakalářská práce Sundám tě, ať bJežíš je souborem deseti obrazů – maleb akrylem na plátně a jejich teoretické reflexe. V obrazech se tematicky posouvá ikonografie Ježíšova ukřižování, je kladen důraz na samotné gesto bez kříže a radostný pohyb zjednodušené figury. Lidská postava je zde nahrazena abstrahovanou květinou. Květina se stává hlavním hrdinou obrazů s christologickým námětem. Obrazy pracují s tematikou barokního květinového rámu, hojně využívají florální motivy s vernakulárními prvky."

Nejedná se o ilustrační doprovod ke klíčovým událostem Svatého týdne. Obrazy vznikaly od října 2019.  Silně jsem vždy vnímala, že křesťanská ikonografie se v průběhu dějin příliš upnula na symbol umučení. Zdá se mi, že po staletí byl tento symbol i zneužíván, a to leckdy manipulativně, společně s motivem viny. Šlo mi také o umělecký dialog v rámci dějin umění, o svobodu pracovat volně s kanonizovaným příběhem. Motiv ukřižovaného je v evropské kultuře natolik klasický a silný, že jej umělec nemůže prostě ignorovat. A je důležité se s ním vyrovnat po svém i v rámci vlastní spirituality. 
Když jsem si tedy kříž odmyslela, zahlédla jsem to samotné gesto a pochopila, že je daleko více symbolem přijetí, přivítání, modlitby (orant),  radosti. ...  V kostele Nejsvětějšího Salvátora se mi pro tuto radostnou dimenzi vždy líbil hlavní oltářní obraz Proměnění na hoře. ...  A možná právě nyní více než kdy jindy potřebujeme onu radostnou dimenzi (gesto) rozpřažených, přijímajících rukou.

Velikonoční vizuální doprovod 2020 najdete ZDE

Z výstavy na pražské UMPRUM:

foto Anežka Konrádová

foto  Iryna Drahun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Související články

Komentáře