Kde je liturgie?

Omlouváme se se Vám za dočasnou nedostupnost této funkce

Články

Kurz základů víry se opět rozjíždí

Základy víry | Martin Staněk | 21.5.2020 11:29

Milí přátelé skorokoatechumeni a biřmovanci, 
srdečně vás všechny zdravíme a máme pro vás povzbuzující zprávy a nabídku.
Od úterý 12. května, jak nám to umožňují opatření a nařízení vlády, rozjíždíme některé akce, které se vás bezprostředně týkají.
 
Počínaje úterým 12. 5. vás (nepovinně!) zveme k setkáváním KZV do kostela, a to od 18 hodin (pozor, ano, již od 18 hodin!).

  Mše zatím konat nebudeme, ale setkání KZV, které bude nahráváno pro nepřítomné,  se konat může.
Vstup je sakristií jako obvykle a rovnou skrze ni do kostela, kde bychom vás poprosili o rozptýlení se do lavic, kde by se sedělo maximálně po dvou, ta abychom naplnili maximální povolenou kapacitu 100 lidí (a 2 metry od sebe, s rouškami). 
Budeme přednášet i sdílet (i vy se budete moci vyjádřit)  Je to vzácná příležitost, abychom se po dlouhé době zas vzájemně osobně viděli a také se poradili, jak v přípravě pokračovat. 
Také poprosíme seniory a ty, kdo se necítí zdravotně dobře, nebo mají nějaká podezření na onemocnění např. v blízkém okolí, aby se účasti zdrželi. Setkávání budeme nahrávat a poskytneme je všem.
 
 
Také plánujeme ten avizovaný krásný obřad vstupu do katechumenátu, a to na konec června, zřejmě před večerní mší. Kdo by nemohl, bude přijat v náhradním termínu např.  v říjnu, vše je zatím otevřené.
 
Biřmování (pro tzv. rychlé) a vstup mezi čekatele biřmování (pro tzv. pomalé) přesouváme na začátek nového akademického roku.
 
 
Těšíme se na vás!
 
Tomáš Halík, Martin Staněk a další

Související články

Komentáře