Články

Tomáš Halík obdržel od prezidenta Spolkové republiky Německo vysoké státní vyznamenání

Aktuality | Veronika Mynaříková | 21.10.2019 12:00

Prezident Spolkové republiky Německo Frank-Walter Steinmeier udělil Mons. prof. Tomáši Halíkovi za zásluhy o česko-německé smíření a dlouholetou angažovanost za spravedlivou občanskou společnost a dialog mezi národy a náboženstvími Kříž za zásluhy 1. třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo.

Vyznamenání převezme 21.10, přesně 41. let poté, kdy byl v Erfurtu, bývalé NDR, vysvěcen tajně na kněze pro působení v podzemní církvi v Československu. (zpráva s fotografiemi na [fb])

Prof. Halík obdržel již dříve (v r. 2012) podobné státní vyznamenání od prezidenta Polské republiky B. Komorowkého Rytířský kříž řádu Za zásluhy Polské republiky za výjimečný přínos k rozvoji polsko-českého kulturního dialogu a spolupráce s katolickými kruhy.

„Vážím si těchto významných projevů uznání od hlav sousedních států především proto, že tak mohu reprezentovat dobré jméno České republiky ve světě. Prezident Spolkové republiky ocenil zejména mou aktivní účast v kulturním a náboženském disentu v době nesvobody, včetně spolupráce podzemní církve v naší zemi s církví v tehdejším NDR, mou účast na mnohaletém dialogu mezi českými a německými křesťany (tzv. Mariánskolázeňské rozhovory), který přispěl i k formulaci česko-německých prohlášení obou biskupských konferencí a obou států a účast v dialogu mezi věřícími a nevěřícími na mnoha přednáškách a konferencích v ČR i v Německu,“ řekl Tomáš Halík.

 

Související články

Veronika Mynaříková

Komentáře