Články

Cesta: cisterciácký klášter Plasy - 19.10.2019

Aktuality | Veronika Mynaříková | 19.10.2019 07:55

Výlet spolku Cesta do cisterciáckého kláštera Plasy – sobota 19. října 2019

Srdečně vás zveme na výlet do Plas, městečka v údolní nivě řeky Střely, kde v roce 1144 tehdejší kníže Vladislav II. založil první panovnický cisterciácký klášter v Čechách. Slibný rozvoj plaského kláštera ukončily husitské války. Nového rozkvětu se klášter dočkal v letech 1661-1785, kdy byl velkolepě přestavován podle plánů J. B. Matheye, J. B. Santini Aichela a K. I. Dientzenhoffera.

Právě J. B. Santini Aichel stojí za výstavbou plaského konventu s výjimečným řešením podzemního vodního systému chránicího základy konventu, které byly kvůli bažinaté půdě zpevněny 5100 dubovými kůly zatlučenými do země. Přes ně byl položen trámový rošt a teprve na něj vystavěno zdivo budovy. Aby rošt nezačal hnít a budova se propadat, byla do základů přivedena voda z několika pramenů, která zamezila přístupu vzduchu ke dřevu, a to de facto zkamenělo. Tento systém je funkční dodnes.

Sraz je v sobotu 19. 10. 2019 v 7.55 na Hlavním nádraží v Praze před ČD centrem – prodejna jízdenek, nákup společné jízdenky.
Vlak R772 Berounka do Plzně odjíždí v 8.15.

8.15 - 10.38 cesta vlakem Praha -> Plzeň -> Plasy
11.00 - 12.45 komentovaná prohlídka - prohlídkové okruhy Konvent a Hodinová věž, více na www.klaster-plasy.cz
13.00 - 14.30 oběd v restauraci Knížecí pivovar Plasy
14.30 - 17.00 variantně dle domluvy - prohlídka hrobky Metternichů, Centrum stavitelského dědictví Plasy - aktuální výstavy: „Příběh vizionáře: Jan Kaplický“; „Filmaři Hanzelka a Zikmund“ nebo procházka - NS Plasy (3,4 km)
17.20 - 19.19  cesta vlakem Plasy –> Plzeň -> Praha

Prosíme, hlaste se nejpozději do čtvrtka 17. 10. 2019 (včetně) e-mailem na adresu: [email protected]

Za výletní spolek Cesta
Larisa Jurkivová a Lucie Melounová

Související články

Veronika Mynaříková

Komentáře