Články

ADVENT A VÁNOCE 2018

Aktuality | Martin Staněk | 2.12.2018 14:00

V neděli  2.12. začala doba adventní a s ní i nový liturgický rok. Při mši ve 14.00 byl požehnán adventní věnec se čtyřmi fialovými svícemi, symbolizujícími 4 týdny adventu. Jedna svíce je růžová, symbolizuje barvu třetí neděle adventní - Gaudete, tedy jakési červánky Vánoc.  Advent by měl být pro  věřící křesťany časem ztišení a přípravy na svátky Narození. 
V našem kostele prožijeme dobu adventní jak liturgicky - zpěvem rorátů, tak i kulturně - v podobě benefičních koncertů a jiných akcí. 
Advent na Víra.cz   Advent na Wiki  Advent na cirkev.cz

RORÁTY

Zpívat se budou o všech adventních nedělích i v rámci úterních bohoslužeb, a to ze zpěvníků Nedělní roráty, které jsou k dispozici v kostele. Prosíme neodnášejte je, děkujeme.

Historie rorátů      Roráty v pražské katedrále


BENEFIČNÍ AKCE

V pátek 14. prosince od 19.30 se v našem kostele také již tradičně rozezní Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání Orchestru a sboru Univerzity Karlovy.

V sobotu 5. ledna 2019 od 19.30 proběhne benefiční koncert Salvátorské scholy
Vystoupí Salvátorská schola, zazní skladby těchto autorů: Mikuláš Schneider-Trnavský, Adam Václav Michna z Otradovic, V. K. Holan – Rovenský, Jiří Strejc, Benjamin Britten, Carl Thiel, Otto Albert Tichý, Ondřej Gregor Brzobohatý.

Letošní předvánoční benefice Salvátorské scholy i benefice Orchestru a sboru UK přispěje na podporu dobrovolnické organizace Chuť pomáhat, která pomáhá ve frontových oblastech Ukrajiny, ať už materiální pomocí nebo organizací táborů pro děti, které jsou ohroženy válkou.
Vstupné na oba koncerty je tedy dobrovolné, prosíme však o Vaši štědrou ruku.


Adventní rekolekce: duchovní život v tekuté době
16.12. 2018   16.00 – 19.30
Zveme vás na adventní rekolekci s názvem "Duchovní život v tekuté době" v neděli 16.12. v Praze. Program, který doprovází Adéla a Petr Muchovi, zahrnuje duchovní slovo, individuální meditaci, diskusi a společnou modlitbu. Počet účastníků je omezen, prosíme o registraci na [email protected]ostsalvator.cz

Máme otevřeno!
Čtvrtek 20.12. bude již tradičně patřit stavbě salvátorského betléma, instalaci a zdobení vánočních stromů do kostela a úklidu v kostele. Přijďte na kus práce, kus řeči a kus svařáku kdykoliv mezi 9.30 a 16.00. Děkujeme!

Ingrediente – neděle 30.12. ve 20.00
Nedělní večerní mše sv. na svátek Svaté rodiny bude mít netradiční hudební doprovod projektu Ingrediente, jak jej mnozí znají např. z několika minulých Květných nedělí. Jádrem kompozice je antifona k invitatoriu Christus natus est nobis doplněná denními zpěvy a koledami. 

Soudobá liturgická hudba nabízí zvukový prostor, který spoluvytváří pocitovou orientaci v celkovém prožitku liturgie. Propojením gregoriánského chorálu s improvizací a současnými trendy hudebních technologií tak vzniká soudržná směs ambientní meditativní plochy.

Obsazení:

Tomáš Reindl - realtime electronic, tabla, klarinet, koncovka
Jiří Hodina - gregoriánský chorál
Jan Jirucha . pozoun
Petr Kalfus - soprán saxofon
Markéta Reindlová - varhany

Liturgická čtení v době adventní:
1. neděle adventní
2. neděle adventní 
3. neděle adventní - Gaudete 
4. neděle adventní

Předvánoční zpovědní služba:
čtvrtek 20.12.  19.00 - 22.00 v sakristii (s eucharistickou adorací)

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2018/2019

Pondělí 24.12.  24.00       Vigilie slavnosti Narození Páně. Půlnoční mši sv. Celebruje Mons. Tomáš Halík, hudebně doprovodí vánočním programem Capella Regia Praha, dir. Robert Hugo, přímý přenos ČRo Vltava (uloženo i v archivu ČRo)

Úterý 25.12.    14.00        Slavnost Narození Páně. Mši sv. celebruje Mons. Tomáš Halík

                      18.00        Pravidelná mše v 18.00 se nekoná!!

Neděle 30.12.  14.00        Mše sv. na svátek Svaté rodiny,  celebruje Mons. Tomáš Halík

                      20.00        Mše sv., celebruje Mons. Tomáš Halík, hudební doprovod – projekt Ingrediente

Úterý 1.1. 2019 14.00      Slavnost Matky Boží Panny Marie. Novoroční mše sv.

                      18.00        Pravidelná mše v 18.00 se nekoná!!

Neděle 6.1.  Slavnost Zjevení Páně. Mše sv. jako obvykle ve 14.00 a ve 20.00. Celebruje Mons. Tomáš Halík

neděle 13.1.  Svátek Křtu Páně - 14.00 a 20.00. Mše sv. celebruje Mons. Tomáš Halík. 

 

Salvátorský betlém

Základem salvátorského betlému je dílo řezbářské dílny Jana Procházky z Příbrami z počátku 20. století. Kvalitní práce ze dřeva je doplněna několika sádrovými figurami. Zajímavá je také postava pastýře s troubou - je připomínkou štědrovečerního vytrubování na Příbramsku. Dílna Jana Procházky zhotovila hodně podobných betlémů, v Praze je však tento asi jediný. Sídlem firmy byla Příbram, č.208 – III. , u Svaté Hory. Zakladatel firmy byl Jan Procházka (1854 – 1944), v živnosti pokračovali synové Emanuel a Josef. 
V kostele sv. Klimenta, předchůdci dnešního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu jezuité postavili pravděpodobně v roce 1562 první betlém v Čechách. Ten se však bohužel nedochoval.

zpracováno podle: krestanskevanoce.cz

 

ADVENT V NAŠEM KOSTELE V MINULÝCH LETECH:

Fotografie hvězdné nebe - Advent a Vánoce 2015

Fotografie - advent  2014

 

Světlo pro advent - umělecký vstup do doby adventní roku 2013

 

 

foto © Martin Staněk

Související články

Komentáře