Články

K Istanbulské úmluvě - pro a proti, mýty a fakta

Aktuality | FiLiP | 27.11.2018 12:00

Několik článků a dokumentů Vaší pozornosti doporučuje Mons. Halík.

  • Christnet.cz - Pomýlené tažení proti Istanbulské úmluvě (věcné argumenty k debatě o Istanbulské smlouvě)
  • Úřad Vlády ČR - Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: mýty a fakta (pdf)
  • Církev.cz - Istanbulská úmluva není posilou přátelství muže a ženy, píšou biskupové
  • Christnet.cz - Nebojme se pojmu „gender“ a Istanbulské úmluvy
  • Christnet.cz - Úvaha nad smyslem pastýřského listu biskupů ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy
  • Christnet.cz - Proč katolická církev potřebuje gender?
  • Katyd.cz - Gender lze od radikálních ideologií oprostit
  • e15.cz - Istanbulská úumluva: pro a proti

Související články

Komentáře