Články

Requiem za doc. PhDr. Helenu Kadečkovou CSc.

Aktuality | Martin Staněk | 14.8.2018 15:00

 

 

„A přeji ti mnoho zdaru. Zdaru, jaký si zaslouží všichni, kdo mají cíl. Vysoký nebo malý, to je mi jedno, jen když si předsevzali, že nebudou škodit druhým. A kdybys někdy potřeboval pár korun, jen mi napiš, začínám mít potíže s tím, jak se zbavit své mzdy.“  Dědeček otevřel dvířka a nakoukl dovnitř, aby mi oznámil, že už přijíždí člun, který mě má dopravit na palubu."

(Halldór Laxness: Rybí koncert)

V sobotu 30. června 2018 zemřela

doc. PhDr. Helena Kadečková, CSc.

nordistka, vysokoškolská učitelka, překladatelka z islandštiny, staroislandštiny, norštiny či dánštiny, editorka a autorka beletrie, odborných i popularizačních prací o severských autorech, literatuře, kultuře a dějinách, držitelka Medaile Karla Čapka Mezinárodní federace překladatelů FIT, islandského Sokolího řádu a dvou norských královských Řádů sv. Olava

Za její život poděkujeme při zádušní mši svaté v den jejích nedožitých 86. narozenin 14. srpna 2018 v 15 hodin v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora. Mši sv. bude celebrovat P. RNDr. Mgr. Josef Šplíchal SDB.

Za pozůstalé Eliška Čermáková a Daniela Iwashita

Pod Rapidem 24, 100 00 Praha 10

 

Související články

Komentáře