Články

Festschrift k 70. narozeninám Tomáše Halíka

Aktuality | Martin Staněk | 2.7.2018 00:00

Vykročit z uzavřenosti. Festschrift k 70. narozeninám Tomáše Halíka. Kolektiv autorů. Martin Kočí (ed.)

Sborník, který po půlročním dokonalém utajení vyšel začátkem června v Nakladatelství Lidové noviny u příležitosti 70. narozenin Tomáše Halíka, je společným dílem českých i zahraničních autorů. Redakce oslovila pestrou paletu jmen, které spojuje nejen blízkost Tomáši Halíkovi, ale i důležité téma jeho myšlení - snaha o vykročení z uzavřenosti, přemosťování hranic. Myšlenkový okruh Tomáše Halíka je tak ve sborníku odrazovým můstkem k úvahám i polemikám jednotlivých autorů. Kromě esejů a odborně laděných textů z okruhů teologie, filosofie a společenských věd do publikace přispělo několik jubilantových přátel svými laudatii.

Obsah:

Jeho Svatost dalajlama: Přátelský pozdrav
Václav Malý: Tomáš Halík nestárne
Marek Orko Vácha: Milý Tomáši
Tomasz Dostatni:  Tomasz píše Tomášovi

[Texty]

Martin Kočí: Vykročit na cestu kritického dialogu
Alister McGrath: Teologie a doba nejistoty
Charles Taylor: Duchovní obroda versus fundamentalismus
Denisa Červenková: Spiritualita - duše teologie? 
František Štěch: Teologie ve veřejném prostoru
Grace Davie: Tomáš Halík: Evropan
Lieven Boeve: Narušení teologie v Evropě
Janet M. Soskice: Můžeme Bohu přisoudit špatné jméno?
William Barbieri: Sémiotika a historiografie: úvahy nad "znamením doby"
Paul M.Zulehner: Pro Pope Francis - inspirující myšlenka
Martin Staněk: Konvertité, iregulérní situace a radost lásky
Tereza Matějčková: Příběh nihilismu (v němž Nietzsche nehraje žádnou roli)
Pavel Hošek: Dvě tajemství a jeden Veliký tanec 
Martin Kočí: Budoucnost náboženství ve věku médií
Karol Efraim Sidon: Dilema Svaté země?
Benedikt T. Mohelník: Moderní středověk
Norbert Schmidt: Prostor a důležitost dobrého hospodáře
aneb Čtyři pražské kostely z let 1927-1933
Ivana Noble: Pastýři v době tekuté: biblické inspirace

Počet stran: 248

ISBN: 978-80-7422-651-9

K dostání také v sakristii kostela Nejsv. Salvátora

https://www.nln.cz/knihy/vykrocit-z-uzavrenosti/

 

 

 

Související články

Komentáře