Články

Restaurování oltářního obrazu Proměnění Páně

Aktuality | Martin Staněk | 18.4.2018 00:00

termín zahájení: 18. dubna 2018

ukončení: 20. prosince 2018
zhotovitel: Ak. mal. Tomáš Berger
grantová podpora: Ministerstvo kultury ČR
příjemce grantu: Arcibiskupství pražské
koordinátor za Diecézní konzervátorské centrum: P. Mgr. Vladimír Kelnar
koordinátor za Akademickou farnost: ThLic. Mgr. Martin Staněk

Autorem hlavního oltářního obrazu z roku 1638 je Jan Jiří Häring, obraz sám je volnou kopií Rafaelova obrazu Proměnění (Transfiguratio), který se dnes nachází ve Vatikánských muzeích. Jedná se o úplně poslední Rafaelův obraz, na kterém pracoval těsně před svou smrtí v roce 1520.  Námětem obrazu je příběh Kristova proměnění na hoře Tábor;  jeho součástí je též scéna uzdravení náměsíčného chlapce, která časově následovala po sestupu z hory.

3 reportáže České televize:

Z metropole 29.12. 2018

Z metropole -  22.9.2018

Z metropole - 26.5.2018

Harmonogram akcí:

středa 18.4. 2018 snímání obrazu z oltáře
neděle 22.4. 20.00 Mše sv. „na rozloučenou“ s obrazem. Celebroval Mons. Tomáš Halík, barokním hudebním programem doprovodil Robert Hugo
                   21.00 Setkání u obrazu s historičkou umění PhDr. Petrou Oulíkovou, PhD. (audio)
22.4. - 3.6. možnost prohlídky obrazu zblízka (vždy před a po mši sv.)
pondělí 4.6. přesun obrazu do restaurátorské dílny
čtvrtek 7.6.  Benefiční koncert sboru Acant Katolické teologické fakulty UK ve prospěch obrazu.

každou středu mezi 16 a 17h (do konce října). Návštěvy restaurátorského ateliéru v Coloredo-Mansfeldském paláci 

Pátek 30.11. Přesun obrazu z dílen do našeho kostela a závěrečné retuše v kostele
Neděle 2.12. Po obou mších možnost prohlídky obrazu v presbytáři
Neděle 9.12. 15.00 Po mši sv. možnost prohlídky obrazu v presbytáři
                    21.00 Po mši sv. komentovaná prohlídka (PhDr. Petra Oulíková Ph.D)

Neděle 16.12.  20.00 V závěru mše sv. žehnání obrazu v presbytáři (Mons. Tomáš Halík), 
                       
21.00 komentovaná prohlídka (restaurátor ak.mal. Tomáš Berger)

18.12. instalace restaurovaného obrazu na hlavní oltář kostela
19.12. instalace nového osvětlení

 

Financování: 

Grant Ministerstva kultury ve výši 390 000 Kč je třeba doplnit naší  dárcovskou kampaní. U vašich darů poukázaných na účet Akademické farnosti č. 1933882329/0800 uvádějte prosím variabilní symbol 1638.  Samotné restaurování vyjde na 565 800 Kč, další náklady vznikly v souvislosti s novým osvětlením obrazu (60 855 Kč) a dalšími nutnými investicemi.

Předem děkujeme za vaši podporu.

Aktuálně k 21.12. 2018 je k restaurování obrazu shromážděno od jednotlivých dárců celkem 135 788 Kč.  V rámci benefičního koncertu se vybralo  1 800 Kč. Celkem jsme tedy díky vám vybrali 137 588 Kč.  Aribiskupství pražské nás (z rozhodnutí o.biskupa Z.Wasserbauera) podpořilo darem ve výši 70 000 Kč

Děkujeme všem.

 

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR S FOTODOKUMENTACÍ STAVU OBRAZU

      Výsledek obrázku pro logo akademická farnostVýsledek obrázku pro logo ctu ukVýsledek obrázku pro logo ministerstvo kultury

 

celkový pohled před restaurováním (foto Martin Staněk)

Oltářní obraz před restaurováním a po restaurování (foto Petr Neubert)

 

Raffaelův originál:

 Rozloučení s obrazem (foto MS)

komentovaná prohlídka před restaurováním (foto Martin Staněk)

 

z biřmování (foto Petr Neubert)

 

 Z restaurátorského ateliéru v srpnu 2018 (foto M.Staněk)

Z kolaudace obrazu 12.12. 2018 (foto MS)

Z žehnání obrazu 16.12. 2018 (foto MS)

z instalace obrazu na oltář (foto MS)

první mše sv. pod restaurovaným obrazem 18.12. 2018. (foto MS)

 

Ohlasy v médiích:

Česká televize: 
Z metropole 29.12. 2018 ; Z metropole -  22.9.2018 ; Z metropole - 26.5.2018

K Salvátoru se vrací restaurovaný obraz
aktualne.cz, 16.12. 2018

Restaurovaný oltářní obraz Proměnění Páně se vrátil do kostela Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu
propamatky.info, 31.12. 2018

Restaurování oltářního obrazu Proměnění Páně na hoře Tábor I.
ctu-uk.cz, 2018

Související články

Komentáře