Články

Administrativa k biřmování

Základy víry | Marta Mills | 15.4.2018 21:00

 

 

 

Milí biřmovanci,

omlouváme se za nutnou byrokracii, ale chceme vás požádat o spolupráci:

Nejpozději do neděle 15.dubna prosíme osobně dodejte:

1)     Vyplněný Biřmovací zápis

2)     Neověřenou kopii rodného listu,

3)     potvrzení o křtu – buď kopii křestního listu nebo aktuální potvrzení o křtu, které vám vydá farnost, kde jste byli pokřtěni,

4)     Dopisní obálku s nadepsanou poštovní adresou farnosti, kde jste byli pokřtěni.
        Obálka s adresou nám výrazně ulehčí práci s dohledáváním vašich farností. Pozor, některé farnosti byly sloučeny s jinými, prosíme věnujte pozornost skutečné adrese uložení matrik. 

5)     Vyplněný biřmovací lístek (pozor – nezaměňte jej prosíme za biřmovací zápis), stačí vyplnit jen jednou, posíláme jej ve zmíněné obálce do vaší farnosti křtu.

6)     Neověřenou kopii oddacího listu. Ti, kteří jsou rozvedeni nebo uzavřeli jakožto katolíci pouze civilní sňatek,  by měli neprodleně informovat Martina Staňka a upozornit na případnou nutnost řešit věc církevně-právně.

 FAQ

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte mailem na farní asistentku Martu Mills [email protected]

 

Související články

Komentáře