Články

Květná neděle - Ingrediente, 25.3.

Aktuality | Marta Mills | 25.3.2018 00:00

 

 

 

 

Obě mše sv. (ve 14.00 a 20.00) začínají na nádvoří Klementina (vstup z Karlovy ulice nebo z Mariánského náměstí), kde se po krátké bohoslužbě slova světí ratolesti. (Prosíme, přineste si vlastní - jakékoliv olistěné ratolesti). Po průvodu do kostela pokračuje mše běžným způsobem, na místě evangelia se letos čtou Markovy pašije, při zmínce o ukřižování se pokleká.

20.00 INGREDIENTE

Večerní mši svatou se svěcením ratolestí hudebně doprovodí projekt Ingrediente. Zazní kombinace starých tradic duchovní hudby
s improvizačními vstupy klasických nástrojů a novými možnostmi elektronických hudebních technologií. Letošního konceptu se opět ujali skladatel a multiinstrumentalista Tomáš Reindl a Jiří Hodina, interpret greogoriánského chorálu a vedoucí hudebního projektu Mantaban.

Obsazení:

Jiří Hodina - gregoriánský chorál, housle
Tomáš Reindl  - realtime electronic, tabla, klarinet, koncovka
Eva Bublová - varhanní improvizace
Mélusine de Pas – viola da gamba

Květná neděle 2017

 

 

Audioukázka z roku 2015

 

 

 

 

Související články

Komentáře