Články

Studentský Velehrad 2018

Aktuality | Marta Mills | 19.4.2018 10:00

 

 

 

 

 

19.−22. 4. 2018
14. celostátní setkání vysokoškoláků

Studentský Velehrad je celostátní setkání vysokoškoláků pořádané každé dva roky na známém poutním místě Velehradě. Příští ročník proběhne od 19. do 22. dubna 2018, který organizuje přípravný tým dobrovolníků složený z řad studentů i pracujících pod záštitou Vysokoškolského katolického hnutí (VKH ČR). Tento spolek již přes dvacet let nabízí prostor k duchovnímu růstu, rozšíření obzorů a k aktivnímu využití volného času.

Program je tvořen společným slavením eucharistie, přednáškami, koncerty, workshopy či diskuzemi ve skupinkách.
Pro XIV. ročník Studentského Velehradu jsme vybrali téma: Je to na Tobě, doprovázené mottem „Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost" (A. de Saint-Exupéry).

Mons. Tomáš Halík nechyběl na žádném z pořádaných ročníků, letos vystoupí s přednáškou "Akce a kontemplace - k teologii občanské zodpovědnosti". Videopozvánka: mp4, [f]

Více informací najdete na oficálních webových stránkách.

 

Související články

Komentáře