Články

Cyklus o manželství 2018

Aktuality, Cyklus o manželství | Marta Mills | 11.4.2018 19:00

 

 

 

 

 

Srdečně zveme snoubenecké páry k přednáškám Cyklu o manželství 2018, který je koncipován jako společná příprava snoubenců ke svatbě. Letos, tedy 2018,  začínáme ve středu 11.dubna v 19.00 a budeme se setkávat do 16.5. vždy v 19.00.

Mezi letošními přednášejícími jsou P. Marek Orko Vácha Ph.D., Mgr. Michal Petr, Mgr. Alice Derflová a ThLic. Mgr. Martin Staněk. Přednášky budou kroužit kolem témat partnerské komunikace, křesťanského pohledu na manželství, spirituality, bioetiky, na řadu přijde i manželský slib a svatební obřad. Na poslední přednášce lze získat potvrzení o absolutoriu. Cyklus je otevřen všem snoubencům bez rozdílu pohlaví, barvy kůže, náboženství, farnosti či diecéze. Dobrovolný příspěvek na provoz farnosti: 300 Kč/pár (na místě v hotovosti - potvrzení o daru na vyžádání).

Přihlásit se již nelze, kapacita je zcela naplněna!

KUDY DO SAKRISTIE

Program:

11.4. 19.00  Alice Derflová:  Manželství ve vztahu k rodičům -           audio
18.4. 19.00  Michal Petr:  Dynamika partnerských vztahů -                audio
25.4. 19.00  Martin Staněk:  Manželství v křesťanské perspektivěaudio
2.5.   19.00  Martin Staněk:  Svatební obřad a manželský slib -         audio
9.5.   19.00  Marek Orko Vácha:  Manželství a bioetika -                     audio
16.5. 19.00  Martin Staněk:  Spiritualita rodiny -                                 audio

Prosíme frekventanty o dochvilnost - v našich podmínkách pozdní příchody vyrušují jak přednášejícího, tak ostatní účastníky. Děkujeme za pochopení.

Na setkání se těší 
Martin Staněk, organizátor kurzu

Doporučená literatura: 
John Gray: Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše
Louis Evely: Láska a manželství 
Chvála, Trapková, Loucká: Žena a muž v rodině 
Anselm Grün:  Svátost manželství

       

 

Naši přednášející dále doporučují:

John M. Gottman: Sedm principů spokojeného manželství

Související články

Komentáře