Články

Radostné události v životě frekventantů KZV 2018

Základy víry | Martin Staněk | 17.1.2018 00:00

Radostné události v životě frekventantů Kurzu základy víry 
leden - červen 2018

Zájemci o křest a pomalí biřmovanci

II. víkendy

2A  16.-18.2.     2B  2.- 4.3.   2C   16.-18.3.  (online přihlášení zde)

Vstup do katechumenátu (zájemci o křest): neděle 4.3. 2018 ve 20 hodin při mši sv. (celebruje biskup Václav Malý, s sebou ručitel/kmotr)
Přednáška, věnovaná katechumenátu - úterý 13. února. Dílčí dotazy zodpovíme během víkendů.  Ke vstupu do katechumenátu bude 13. 2. zveřejněn i speciální článek.

Vstup mezi čekatele biřmování (pomalí biřmovanci): neděle 20.5. 2018 ve 20 hodin při mši sv.


Rychlí biřmovanci

Víkendy: 10-11.2.2018 a 17-18.3.2018

Biřmování:  22.4. 2018 ve 14 hodin! (biskup Václav Malý)

 

Související články

Komentáře