Články

Advent a Vánoce 2017

Aktuality | Martin Staněk | 3.12.2017 00:00

V neděli 3. 12. začala doba adventní a s ní i nový liturgický rok. Při obou mších byl požehnán adventní věnec se čtyřmi fialovými svícemi, symbolizujícími 4 týdny adventu. Jedna svíce je růžová, symbolizuje barvu třetí neděle adventní - Gaudete, tedy jakési červánky Vánoc.  Advent by měl být pro  věřící křesťany časem ztišení a přípravy na svátky Narození. 
V našem kostele prožijeme dobu adventní jak liturgicky - zpěvem rorátů, tak i kulturně - v podobě benefičních koncertů a jiných akcí. 
Advent na Víra.cz   Advent na Wiki  Advent na cirkev.cz

 

RORÁTY

Zpívat se budou o všech adventních nedělích i v rámci úterních bohoslužeb, a to ze zpěvníků Nedělní roráty, které jsou k dispozici v kostele. Prosíme neodnášejte je, děkujeme.

Historie rorátů      Roráty v Katedrále

Ranní roráty v katedrále (pátky 8.12. a 15.12.) 
VKH Praha ve spolupráci s Akademickou farností zve k návštěvě pátečních rorátních mší do katedrály sv. Víta. Začátek v 6.30. Po mši následuje odchod ke kapucínům na společnou snídani z vlastních zásob. 

 

BENEFIČNÍ AKCE

1. neděli adventní (3.12.) po mši sv. ve 14.00 a 20.00 můžete v chodbě za sakristií kostela navštívit misijní stánek Přátel New Renato a zakoupením vánočních přáníček, svíček, perníčků aj. dárkových předmětů podpořit činnost nevládní neziskové organizace New Renato působící v oblasti Kashitu v Zambii. 
Lidé z vikariátu Mishikishi se rozhodli, že se chtějí postarat o sirotky a podvyživené děti ve svém okolí. Vědí, že pokud svůj plán chtějí uskutečnit, musí nejprve vzdělat celou společnost. Proto začali stavět školy (4 ZŠ s 550 dětmi, 4 školky se 150 dětmi) a pořádat výukové semináře. Pracují s dětmi, mládeží, seniory, HIV pozitivními, s matkami podvyživených a jinak nemocných dětí, učí zemědělství. Unikátností celé organizace je to, že ji založili a vedou místní lidé (Afričané), což je v Africe ojedinělá skutečnost. Výtěžek podpoří projekt střední školy v Kashitu.

Ve středu 13. prosince od 20.00 se v našem kostele také již tradičně rozezní Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání Orchestru a sboru Univerzity Karlovy.

V neděli 7. ledna 2018 od 18.45 proběhne benefiční koncert Salvátorské scholy. Zazní skladby Vánoční mše Jiřího Temla a Jiřího Pavlici a další skladby v podání scholy a jejích hostů: scholy Rytmig a orchestru Music Factory Smíchov.

Letošní předvánoční a povánoční benefice Orchestru a sboru UK a Salvátzorské scholy přispějí na podporu neziskové organizace Cesta domů, tedy ve prospěch domácí hospicové péče. Vstupné na oba koncerty je tedy dobrovolné, prosíme však o Vaši štědrou ruku.

 

14.12. MÁME OTEVŘENO 

Tento čtvrtek bude již tradičně patřit stavbě Betléma, instalaci vánočních stromů do kostela a úklidu v kostele. Přijďte na kus práce, kus řeči a kus svařáku kdykoliv mezi 10.00 a 16.30. Děkujeme!

Liturgická čtení v době adventní:
1. neděle adventní
2. neděle adventní 
3. neděle adventní - Gaudete 
4. neděle adventní

Předvánoční zpovědní služba:
čtvrtek 14.12.  19.00 - 22.00 v sakristii (s eucharistickou adorací)
čtvrtek 21.12.  19.00 - 22.00 v sakristii (s eucharistickou adorací)

 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2017

neděle 24.12.

Mši sv. ve 14.00 celebruje Mons.Tomáš Halík.

Mše sv. ve 20 hodin se NEKONÁ!

Vánoční půlnoční mši sv. ve 24.00 celebruje Mons.Tomáš Halík. Hudebně doprovodí uskupení Ingrediente netradičním spojením starých tradic gregoriánského chorálu, vstupů klasických hudebních nástrojů a moderních elektronických zvuků. Zazní také živá verze skladby Perinatal Tomáše Reindla, která vznikla pro Český rozhlas.

Jiří Hodina - zpěv, housle
Jan Jirucha - trombon
Petr Kalfus - saxofon
Eva Bublová - varhany
Tomáš Reindl - tabla, hlas, electronic processing, klarinet

pondělí 25.12.  

Slavnost Narození Páně. Mši sv. ve 14.00 celebruje Mons. Tomáš Halík

neděle 31.12.

Mši sv. ve 14.00 celebruje Mons.Tomáš Halík.
Mši sv. ve 20.00 celebruje Mons.Tomáš Halík.

žádná další bohoslužba se na Silvestra letos nekoná!

pondělí 1.1. 2018  

Slavnost Matky Boží Panny Marie. Novoroční mši sv. ve 14.00 celebruje Mons. Tomáš Halík

neděle 7.1.2018 

Svátek Křtu Páně/Slavnost Zjevení Páně - 14.00 a 20.00. Mše sv. celebruje Mons. Tomáš Halík. Svěcení křídy, kadidla a vody

 

Salvátorský betlém

Základem salvátorského betlému je dílo řezbářské dílny Jana Procházky z Příbrami z počátku 20. století. Kvalitní práce ze dřeva je doplněna několika sádrovými figurami. Zajímavá je také postava pastýře s troubou - je připomínkou štědrovečerního vytrubování na Příbramsku. Dílna Jana Procházky zhotovila hodně podobných betlémů, v Praze je však tento asi jediný. Sídlem firmy byla Příbram, č.208 – III. , u Svaté Hory. Zakladatel firmy byl Jan Procházka (1854 – 1944), v živnosti pokračovali synové Emanuel a Josef. 
V kostele sv. Klimenta, předchůdci dnešního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu jezuité postavili pravděpodobně v roce 1562 první betlém v Čechách. Ten se však bohužel nedochoval.

zpracováno podle: krestanskevanoce.cz

 

DOPORUČUJEME

Výstava ČESKÁ BIBLE V PRŮBĚHU STALETÍ - PŘÍBĚH A UMĚNÍ
/Druhá prezentace gotického fragmentu Krista v Getsemanech/

KAROLINUM - UNIVERZITA KARLOVA, KŘÍŽOVÁ CHODBA - Ovocný trh 3 Praha 1

  • Výstava otevřena: 22. 12. 2017 - 31. 12. 2017, denně 10.00 - 18.00.
  • Vernisáž ve čtvrtek  21. 12. 2017 od 18 hodin
  • Pořadatel: Společnost přátel České Bible, z.s.

Mezi unikátními exponáty dominuje Strahovský evangeliář z 13. století, Bible Velislavova (14. stol.) či Vyšehradský kodex z roku 1085. Knižní expozice je doplněna moderní uměleckou instalací z dílny Václava Cíglera, Jaroslava Šerých, Otmara Olivy ad., pomyslným průvodcem letošní výstavy je pak „Kristus v Getsemanech,“ originální gotický reliéf, objevený roku 2016 v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze.


ADVENT V NAŠEM KOSTELE V MINULÝCH LETECH:

Fotografie hvězdné nebe - Advent a Vánoce 2015

Fotografie - advent  2014

 

Světlo pro advent - umělecký vstup do doby adventní roku 2013

 

 

foto © Martin Staněk

Související články

Komentáře