Články

Poselství Mons. Tomáše Halíka k 17. listopadu

Aktuality | FiLiP | 17.11.2017 00:00

Milí přátelé, vážení spoluobčané!

Děkuji Vám za to, že důstojným a rozhodným způsobem vyjadřujete svou občanskou odpovědnost, svou věrnost odkazu 17. listopadu, těm, kdo statečně zápasili za svobodu a demokracii proti totalitním režimům 20. století.

Před 28 lety jsme v mrazivých listopadových dnech stáli na tomto místě. Myslel jsem tehdy na generaci našich otců a dědů, kterým nacismus a komunismus zničily životy a kteří se těch dní plných radosti a nadějí už nedožili. Naší generaci vzal komunismus jen dvaačtyřicet let. Co všechno by bylo možné pro naši zemi udělat, kdyby zde byla v letech 1948-89 svoboda tisku, vzdělání, cestování, svobodné výměny myšlenek se světem, kdybychom i politicky a hospodářsky byli součástí Evropy a Západu, kam patříme naší kulturou. To všechno nám Listopad vrátil jako dar a jako úkol.

Nedokázali jsme si ovšem představit, že za další tři desetiletí budou jedovaté ideologie fašismu a komunismu znovu otravovat mysli mnoha lidí v naší zemi. Nedokázali jsme si představit, že bývalí agenti tajné policie a šiřitelé strachu a nenávisti získají takovou podporu, že se budou moci ucházet o vládu nad touto zemí. Nedokázali jsme si představit, že na Masarykově a Havlově stolci na Hradě bude sedět člověk, který se bude do komunistické Číny jezdit „učit, jak stabilizovat společnost“, bude znevažovat naše místo v Evropě a západní civilizaci a kormidlovat naši zemi směrem k divokému Východu.

Volební úspěch demagogů a populistů a neschopnost říci jasné ne těm, kdo nebezpečně rozpoutávají to, co je v lidech nejnižší, kdo šíří strach, předsudky, závist a nenávist, je alarmující. Komunismus v naší zemi a nacismus v Německu kdysi zvítězily díky většinové podpoře ve volbách.

Aby demokracie vedla k společnosti svobody, spravedlnosti a práva, je třeba pečovat o kulturu politického myšlení, vzdělání a pečlivého rozlišování hodnot.

Vaše účast zde je zdrojem naděje, že je v naší zemi stále dost lidí, kterým tyto podstatné věci nejsou lhostejné, kteří jsou ochotni vzít za ně odpovědnost. V době nebezpečné nákazy laciných populistických ideologií budeme potřebovat moudrost a statečnost. Děkuji Vám.

  Tomáš Halík

---------------------------

V současné době je prof. Tomáš Halík na studijně přednáškovém pobytu na univerzitě Notre Dame (Indiana, USA).


foto: FiLiP (Festival svobody 17.XI.2016)

 

 

Související články

Komentáře