Články

Mše sv. za zemřelé - Requiem W. A. Mozarta 2.11. 2017 v 19 hodin

Aktuality | Marta Mills | 2.11.2017 19:00

Requiem W. A. Mozarta v podání souboru Capella Regia a sólisté Eva Müllerova - soprán, Nadia Ladkany - alt, Dušan Růžička - tenor, Jan Morávek - bas pod vedením Roberta Huga. Mši sv. celebruje P. Jan Regner SJ.

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradiciVzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby (eucharistie). Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé, přičemž na Západě se tato výroční vzpomínka na všechny věrné zemřelé slaví 2.listopadu. Její slavení zavedl sv. Odilo, benediktinský opat z Cluny (998), a brzy se rozšířilo i mimo benediktinské kláštery; od 14. století i do Říma a Aragonie. Papež Benedikt XIV. tento zvyk potvrdil (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe; v roce 1915 bylo tento zvyk zaveden pro celou církev.

Requiem Wolfganga Amadea Mozarta je soubor 14 skladeb napsaných ve Vídni v roce 1791 a nedokončených před autorovou smrtí v témže roce. Mozart začal skládat Requiem na základě velkorysé zakázky od anonymního člověka, který byl ve skutečnosti služebníkem hraběte Franze von Walsegg Stuppach, bohatého šlechtice, který chtěl Requiem vydávat za vlastní dílo, složené k uctění památky své manželky. Mozart byl však uprostřed práce přemožen infekční nemocí. Zemřel 5. prosince 1791 a Requiem nedokončil. První představení zkompletovaného Requiem se konalo ve Vídni v roce 1793, a skladba se stala v krátké době dobře známá v celé Evropě.

V kostele Nejsvětějšího Salvátora má Requiem tradici od doby porevoluční, i tentokrát účinkuje Capella Regia Praha a sólisté, řídí Robert Hugo. Mši sv. celebruje P. Jan Regner SJ. Jelikož se jedná o mši sv., nikoliv o koncert, není třeba si rezervovat vstupenky.

fotogalerie 2006   fotogalerie 2015

Poslední týdny církevního roku tradičně zvou k vážným úvahám o posledních věcech člověka, ke vzpomínce na ty, kteří nás již předešli, i k tichému rozjímání v usínající přírodě.
Smrt, po tisíciletí přirozená součást života jednotlivce i společnosti, po desítiletí vyháněná ze "slušné společnosti" dveřmi, se neúnavně "vrací oknem". Díky Bohu, nemusí to být jen v patologické podobě vršení mrtvol ve filmové produkci či v televizním zpravodajství, nýbrž i v úvahách a rozhovorech "otevřených myslí". Přijměte prosím pozvání.

Audiozáznam debaty Odcházení-vyhoštěná smrt 
TV pořad Umírání po česku 
Domácí hospic Cesta domů - webové stránky 
Bohoslužba za zemřelé - kázání 

Související články

Komentáře