Články

Informace k obřadu biřmování

Základy víry | Martin Staněk | 21.4.2017 00:00

Několik informací k obřadu biřmování

neděle 23.4. 2017 ve 14 hodin
 
biřmovanců je letos 34, z toho 3 vstupovali na Zelený čtvrtek z jiných církví a 1 je z jiné farnosti
Biřmuje a celebruje Mons.Václav Malý, pomocný biskup pražský, koncelerují Mons.Tomáš Halík a P.Petr Vacík SJ
 
13.00 (nejpozději) je sraz v sakristii, následuje prezence a krátký nácvik obřadu
- bude se také vybírat určená částka na květiny a na fotografa
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
v presbytáři u Fragmentu bude připraveno pro biřmovance a jejich kmotry 68 židlí 
v kostele jsou  rezervovány oba boční bloky lavic (24 míst) pro nejbližší méně pohyblivé příbuzné
 
 
Mše
 
ve 14.00 nabírá průvod 68 biřmovanců u mříže kostela, jde se ve dvoustupu, u kříže před oltářem se koná jen krátká úklona a odchod do presbytáře na místa
 
homilie
 
přesun biřmovanců a kmotrů z presbytáře do prostoru okolo skleněné mensy 
 
 
představení biřmovanců jménem (každý vystoupí z půlkruhu a krátce se ukloní směrem k biskupovi).
Představuje o.Tomáš
 
biskupova promluva 
 
Píseň Přijď o Duchu přesvatý (Mešní zpěvy 185) - biřmovanci mají v presbytáři naxeroxováno
 
Obnova křestního vyznání
 
Biřmování - biskup obejde všechny biřmovance okolo mensy (případně částečně deleguje na Mons.Halíka) 
 
Biřmovanec sdělí své biřmovací jméno, kmotr drží pravou ruku na jeho rameni,
biskup označuje biřmovance na čele posvátným olejem a říká: N, přijmi pečeť daru Ducha svatého.
Odpověď: Amen.
Biskup: Pokoj tobě.
 
 
Přímluvy (stále na místě)
 
eucharistická bohoslužba:
 
biřmovanci jdou pro dary, jejich kmotři do presbytáře na svá místa
biřmovanci nesou po dvojicích růže a kladou je na oltář, poslední dvojice nese chléb a víno
 
přijímání podobojí způsobou pro biřmovance a kmotry v presbytáři na jejich místech
 
ohlášky
poděkování biskupovi, předání kytice (2 biřmovanci)
pozvání biřmovanců, kmotrů a jejich blízkých k debatě s biskupem do sakristie
 
odchod
 
společná fotografie (asi jen biřmovaných plus biskup, TH, PV, MS, Muchovi)  v presbytáři před svatostánkem
 
debata a občerstvení v sakristii
 
Deo Gratias!
 
 

Související články

Komentáře