Články

Centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství zahajuje svoji činnost

Aktuality | Martin Staněk | 16.6.2016 16:00

V Praze vzniklo Centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství, které bude zaměřeno na mezioborový výzkum klíčových aspektů veřejného života a otázek spojenými s rolí náboženství v současné liberální, sekularizované společnosti. Cílem centra je vytvářet a podporovat intelektuální dialog o současných trendech v politickém a etickém diskurzu, usiluje však i o konkrétní zapojení do mezináboženského dialogu, který je v současnosti zřejmě největší výzvou, které západní civilizace čelí. Svými akcemi Centrum cílí nejen na akademickou scénu, ale snaží se i o zapojení širší odborné veřejnosti do společenské debaty.

Centrum disponuje akademickým zázemím Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je zároveň propojeno s předními světovými univerzitami a instituty, především pak s Oxfordskou univerzitou, Harvardovou univerzitou, Univerzitou Notre Dame či s Vídeňským institutem humanitních věd (IWM). ,,Centrum přivede do Prahy osobnosti světového formátu a propojí Filozofickou fakultu UK s nejlepšími univerzitami světa,“ zdůraznila děkanka FF UK Mirjam Friedová. 

„Výrazem mezinárodního charakteru této aktivity je skutečnost, že centrum bude spolupořadatelem globální konference o roli náboženství ve veřejném životě, která se uskuteční v příštím roce na Oxfordské univerzitě,“ uvedl profesor Tomáš Halík, jeden z iniciátorů vzniku centra a předseda jeho rady. 

Mezi členy rady centra patří kromě Tomáše Halíka i Jiří Přibáň z britské Cardiff Law School, Tomáš Petráček z Univerzity Hradec Králové či Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. V poradním akademickém kolegiu centra zasednou významné osobnosti světového formátu jako přední filozof Charles Taylor, jeden z nejvýraznějších morálních filozofů současnosti Jeff McMahan, legendární novinář, historik a profesor Oxfordské univerzity Timothy Garton Ash či významný anglikánský teolog z Oxfordu Alister McGrath. 

Dosavadním hlavním podporovatelem centra je společnost Sekyra Group, jejíž zakladatel Luděk Sekyra plánuje s centrem dlouhodobou institucionální spolupráci. "Konečně se ukáže, že ono tajemné spojení Tomáše Halíka a Luďka Sekyry, které budilo dohady v médiích, nemířilo do politické, nýbrž do akademické oblasti. Dr. Sekyra vykonal pro vznik Centra velký kus práce zejména svým nadáním a zkušenostmi v oblasti mezinárodní spolupráce, svým charismatem v oblasti organizace a diplomatického vyjednávání na předních světových univerzitách," uvedl Tomáš Halík.

Zahajovací akce centra se uskuteční dne 16. června 2016 od 16 hodin v Zrcadlové kapli pražského Klementina (pozvánka - pdf). Proběhne formou diskusního setkání na téma Náboženství a nacionalismus ve střední Evropě: Využívání a zneužívání náboženských hodnot v politice. Diskuse se zúčastní Grzegorz Ekiert, ředitel centra středoevropských studií na Harvardské univerzitě, Shalini Randeira, ředitelka Vídeňského institutu humanitních věd, a Tomáš Halík.

Na diskuzní setkání naváže projekce unikátního filmu o Janu Patočkovi, který vychází z dosud nepublikovaných záběrů a nového dokumentárního materiálu. Akce v Klementinu se koná rovněž  při příležitosti udělení čestného doktorátu Oxfordské univerzity profesoru Tomáši Halíkovi. 

Zahájení v klementinské Zrcadlové kapli se kromě výše uvedených hostů účastnil také místpředseda vlády Pavel Bělobrádek, ministr kultury Daniel Herman a pan Luděk Sekyra, předseda představenstva a.s. Sekyra Group.

Web CSPF

foto: Martin Staněk

 

Související články

Komentáře