Články

Pomoc migrantům - průběžně aktualizováno

Aktuality | Martin Staněk | 8.9.2015 09:00

*

Migro, migrare, migravi, migratus - pochází z latiny, znamená přesídlit, stěhovat se, vystěhovat se. České slovo "uprchlík" evokuje spíše útěk z věznice, a mnozí bdělí občané se podle toho k migrantům chovají nebo k tomu nabádají ostatní. Nás křesťany ale ubezpečují nejen slova žalmu 146 (145), že  Hospodin "zjednává právo utlačeným, dává chléb lačným. ......, Hospodin přistěhovalce chrání". Proto také papež František vyzval v neděli 6. září všechny světové farnosti a církevní komunity, aby do svých bran takovéto přistěhovalce přijaly.

S xenofobií v naší zemi, kterou zasáhla migrační vlna v minimální podobě, se dá bojovat jedině solidaritou, spojenou s šířením ověřených a pravdivých informací. Například zde: 

http://demagog.cz/abeceda-migrace

Postoj církve k současné migrační vlně

Charita spustila web pro migranty
Prohlášení předsedy a místopředsedy České biskupské konference z 10. září 2015
Prohlášení českých a moravských biskupů a Ekumenické rady církví ze 4. července 2015
Výzva papeže Františka k přijímání rodin uprchlíků z 6. září 2015
Migrace a integrace - tématu se obsáhle věnuje revue Salve č. 1/2004 - fulltext
Rozhovor Daniely Drtinové s Mons.Tomášem Holubem k migraci na DVTV

Přednášky, debaty, diskuse

2015

● Kostel pražského Jezulátka, úterý 8. září v 19.00 - Uprchlíci: fakta - zkušenost - otázky [f]

videozáznam přednášky x videozáznam diskuse

 Americké centrum, čtvrtek 5.11. od 17.30 - 27. konference Člověk a média: Uprchlíci a jejich obraz v médiích

Hosté: Martin Rozumek (ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům), Šimon Pánek (ředitel Člověk v tísni), Tomáš Linder ( redaktor týdeníku Respekt)

● Knihovna V. Havla, 10.11.2015: Podvečer s Janou Hybáškovou na téma uprchlická krize - video

● Právnická fakulta UK, čtvrtek 12.11. od 8.30 - Uprchlická krize a Česká republika

● Centrum Dominikánská 8, čtvrtek 12.11. od 19.30 - Bližní nebo migrant?

● Akademická farnost Praha, středa 18.11. od 19.00 - Migrace, kordinace, kooperace

● Komunitní centrum Matky Terezy na Hájích, čtvrtek 19.11. od 19.00 - Uprchlíci a my

Hosté: PhDr. Eva Dohnalová (zástupkyně Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty),  Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. (generální sekretář České biskupské konference), Ing. Jiří Štyler (starosta MČ Praha 11), Chima Youssefová (absolventka Damašské univerzity v oboru islámské právo a pedagogika, ředitelka jazykové školy Arabesque), diskusi bude řídit Mgr. Pavel Tvrdý  (Inbáze)

● Arcibiskupství pražské, ZRUŠENO! (středa 25.11. od 19.00) - Cizinci a vlastenci

2016

 Další doprovodné akce: 
- 20. ledna v 18.30: mše za zemřelé uprchlíky v kostele sv. Václava ve Vršovicích - slouží biskup Václav Malý (http://on.fb.me/1TZCehZ)
- 26. ledna v 19 hodin: vyprávění dobrovolníků, kteří pomáhali uprchlíkům na hranicích - v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad

 

V Akademické farnosti:

Naše farnost bohužel nemůže nabídnout prostory k ubytování migrantů ani k třídění šatstva a humanitární pomoci. Děláme tak pouze  to, co můžeme a umíme.

V neděli 20. září proběhla finanční sbírka na pomoc migrantům, během které se vybralo téměř 26 000 korun! Výtěžek sbírky odešel na účet Diecézní Charity Brno a finanční prostředky byly použity na pokrytí aktuálních potřeb v Budapěšti a na jihu Maďarska v Röszke a jak jsme byli informováni, finanční prostředky ze sbírky byly použity na nákup hygienických a zdravotnických potřeb (dezinfekce, pláštěnky, obvazy, krémy na opruzeniny) a další materiální pomoci, která byla osobně předána potřebným na Maďarsko – Srbských hranicích.  

V kostele Nejsvětějšího Salvátora byla od neděle 18.10. do konce října přístupná výstava informačních panelů na téma migrace. 

Ve středu 18.11. v 19.00 v sakristii našeho kostela: Migrace, koordinace, kooperace. Debata se zástupci charity a ministerstva vnitra. Cyklus debat se koná ve spolupráci s centrem Dominikánská 8 a Arcibiskupstvím pražským.

 

Oficiální postoj České republiky

Ministerstvo vnitra ČR zřídilo speciální web k migraci

 

Neziskové organizace k uprchlíkům a migraci

Člověk v tísni - často kladené dotazy k uprchlíkům a migraci

 

Konkrétní pomoc (tato sekce se může v průběhu času měnit podle aktuální situace)

Rozcestník k téměř všem dobrovolným aktivitám i sbírkám - www.pomocuprchlikum.cz

Diecézní charita Brno pomáhá uprchlíkům v Břeclavi a Budapešti 

Materiální sbírka brněnské charity pro uprchlíky 

fb Diecézní charita Brno

Koordinace dobrovolníků – aktuální info o odjezdech z ČR a situace v Maďarsku, jak Keleti  tak Szegedu:

Autonomní sociální centrum Klinika - třídění pomoci a odvoz do Maďarska

K etice migrace

Centrum pro studium migrace při KTF UK

Ke stažení - revue Salve č. 1/2004 Migrace a integrace

 

 

- Knihovna V. Havla, 10.11.2015: Podvečer s Janou Hybáškovou na téma uprchlická krize - video

Související články

Komentáře