Články

“Žít s tajemstvím” Sekularizace jako šance - recepce teologie Tomáše Halíka v Německu. Teologická konference 16.-18.4.

Aktuality | Martin Staněk | 16.4.2015 19:30

Theologisches Forschungskolleg Universität Erfurt

Katolická teologická fakulta UK – Centrum teologie a umění
Akademická farnost Praha
Kulturní centrum Dominikánská 8

čtvrtek 16. dubna – sobota 18. dubna 2015
Praha

DEUTSCH

Již potřetí se v pátek 17. dubna 2015 setkávají teologové z České republiky a z Německa nad společnými palčivými otázkami dneška. Setkání, které nese tentokráte výmluvný název “Žít s tajemstvím” - Sekularizace jako šance, zaštiťuje Katolická teologická fakulta v Erfurtu a KTF v Praze.

Přednášet a společně přemýšlet budou zajímaví hosté jako např. děkan erfurtské KTF Prof. Michael Gabel, Prof. Benedikt Kranemann, jeden z nejvýznamnějších současných liturgiků, Prof. Tomáš Halík, děkan pražské KTF Prokop Brož, teolog Benedikt Mohelník OP, liturgik Radek Tichý či pražský biskupský vikář pro pastoraci Michal Němeček.

V centru pozornosti budou jednak nové liturgické formy v nábožensky pluralitní společnosti, tak i důvody a souvislosti široké recepce díla Tomáše Halíka v zahraničí, zejména v Německu.

A protože teologie není jen abstraktní věda ale věda bytostně vtělená, tak setkání budou čerpat i z genia loci dvou živých míst českého křesťanství: kostela u Nejsv. Salvátora u Karlova mostu a platformy Dominikánská 8 u pražského dominikánského kláštera. Setkání je otevřeno všem zájemcům.

Hlavním konferenčním jazykem je němčina.

čtvrtek 16. dubna / Klášter dominikánů u Sv. Jiljí

jazyk: němčina a čeština

19:30
ThDr. Benedikt Mohelník OP, Filip Boháč OP:
Klášter dominikánů – představení místa a projektu obnovy kláštera, představení dnešní práce platformy Dominikánská 8

 

pátek 17. dubna / kostel Nejsv. Salvátora

I. Liturgie a pastorace před výzvou sekularizace
moderování: Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt (CTU KTF UK)
jazyk: němčina a čeština

9:15
ThLic. Prokop Brož, Th.D. (děkan KTF UK)
Uvedení 

9:25–9:40
Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt (CTU KTF UK):
Představení místa a práce Akademické farnosti Praha

přestávka na kávu

10:00–10:50
Prof. Dr. Benedikt Kranemann (ThFK)
Otevřenost pro „plachou zbožnost“
Nové křesťanské rituály v nábožensky pluralitní společnosti
Přednáška bude pronesena v němčině. Účastníkům bude k dispozici její český překlad.

10:50–12:15
Pódiová diskuze k tématu “Liturgie / rituální formy pro hledající“:
Prof. Dr. Tomáš Halík (FF UK; ČKA), Prof. Dr. Benedikt Kranemann (ThFK),
DDr. Radek Tichý (KTF Praha), Mgr. Michal Němeček (Pastorační středisko AP)
Pódiová diskuse bude konsekutivně tlumočena do češtiny.

II. Teologie před výzvou sekularizace I

Kolokvium a diskuze nad texty prof. Tomáše Halíka
moderování: Dr. Petr Štica (ThFK/ICS Münster)
jazyk: němčina a angličtina

15:00
Prof. Tomáš Halík (FF UK, ČKA): Impuls

15:30
Prof. Dr. Michael Gabel (děkan KTF Erfurt):
Recepce teologického myšlení Tomáše Halíka v německé teologii a církvi

16:15
Diskuze s prof. Tomášem Halíkem a Prof. Michaelem Gabelem

přestávka na kávu

17:30
Mgr. Martin Kočí (KU Leuven):
Searching the Altar of an Unknown God: Challenges to Tomáš Halík in a Secular Age

18:00-18:30
Závěrečná diskuze

 

sobota 18. dubna 2015 / Klášter dominikánů u Sv. Jiljí

III. Teologie před výzvou sekularizace II
Teologické přístupy z tradice katolické teologie v Čechách
jazyk: němčina

Kolokvium doktorandů a doktorandek
Diskuze nad texty vybraných českých teologů

 

registrace:
[email protected]

 

           

Související články

Komentáře