Články

Informace pro katechumeny a biřmovance - Aktualizováno 14.4.

Aktuality, Základy víry | Martin Staněk | 14.4.2015 00:00

Kalendář radostných událostí - leden až duben 2015

Kalendář radostných událostí

v životě biřmovanců a katechumenů

 

všichni

    Středa 18.února (Popeleční středa) 19.00 hodin – Mše sv. s udílením popelce

 

    I katechumeni mohou při mši sv. přijmout svátostinu  - znamení popele na čelo.

 

 

katechumeni

     Neděle 22.února 2015 (1.neděle postní)

 

     Při mši sv. ve 20 hodin proběhne obřad zařazení mezi čekatele křtu (jinak též obřad Vyvolení).

 

     Sraz  bude i s kmotry  v 19.00 v sakristii. Po úvodu do obřadu se kmotři odeberou na rezervovaná místa v kostele (oba boční bloky lavic a 10 prvních lavic v hlavní lodi). Katechumeni se odeberou i s židlemi ze sakristie do presbytáře.

 

    Obřad proběhne klasicky po kázání, jak katechumeni, tak i  kmotři zůstávají na bohoslužbě.

 

     Přítomnost kmotra je důležitá, není však podmínkou vstupu. Pro ty, kdo se nebudou moci obřadu zúčastnit, vyhlásíme náhradní termín, ovšem nechť se včas ohlásí mailem ([email protected])

 

 

katechumeni

    Všechny postní neděle

 

     O všech nedělích budou po kázání pokračovat obřady žehnání – v poněkud obměněné formě - tzv. skrutinia  (2., 3. a 4. neděle postní).  Skrutinia mají být pro čekatele křtu povinná, samozřejmě nemoc, dopravní nedostupnost, starost o rodinu atd. omlouvají z účasti. Během postních nedělí budou také předány tzv. poklady víry – Credo a Otčenáš.

 

 

pomalí biřmovanci a katechumeni

     Víkendy KZV 4A 6.- 8.2 ,    4B 20.-22.2.,    4C 27.2.-1.3.2015 

   

rychlí biřmovanci

     Víkendy:  21.-22.2. v Praze; 27.-29.3. v Kolíně

 

 

 

     Velikonoce 2015

všichni

     Květná neděle 29.3.

 

     Na mše sv. ve 14 i ve 20 hodin si přineste vlastní ratolesti, obřady začínají na nádvoří

 

 

pomalí biřmovanci

     Zelený čtvrtek  2.4. - 18.00 mše sv. na památku Večeře Páně

     Obřad přijetí do katolické církve. Týká se těch, kdo byli pokřtěni v jiných církvích. Biřmování nově přijatých.  Sraz v 17.30 s kmotry v sakristii.

pomalí biřmovanci

     První sv. přijímání.  Týká se těch, kdo se připravují k biřmování a dosud nechodili ke svátostem, též nově přijatých do církve.

 

 

všichni

     Velký pátek 3.4.

 

    19.00 Bohoslužba na památku Umučení Páně, poté Velkopáteční oratorium

 

 

katechumeni

     Bílá sobota 4.4. - 21.00  Bohoslužba Velikonoční Vigilie s obřadem křtu dospělých 19.00 Sraz katechumenů s kmotry v sakristii; proběhnou přípravné obřady Efeta, volba křesťanského jména a              složení Vyznání víry.

 

     21.00 Obřady začnou na nádvoří Klementina.

 

     Bohoslužba bude trvat minimálně do půlnoci, doporučuje se teplé oblečení.

 

 pomalí biřmovanci a rychlí biřmovanci

 19.4.  14.00 Biřmování. (Biřmuje Mons. Václav Malý) Sraz ve 13.00 s kmotry v sakristii.

katechumeni

  Čtvrtek 23.4. 18.00     V intencích Řádu katechumenátu v Arcidiecézi pražské zve arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka OP všechny nově pokřtěné své arcidiecéze ke společnému slavení          liturgie o svátku sv. Vojtěcha, do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Zváni jsou všichni neofyté se svými kmotry. Je vhodné, aby si nově pokřtění přinesli i bílé roušky, které obdrželi při křtu, při bohoslužbě je měli na sobě a v jejím závěru je odložili. 
Po společném slavení eucharistie v katedrále jsou všichni neofyté se svými kmotry zváni na neformální setkání do Arcibiskupského paláce (Sál kardinála Berana). 

 

katechumeni a biřmovanci

   

 

úterý 28.4. 19.00 Svatba Kateřiny Kubantové a Tomáše Kühnla během mše sv. Následná oslava v podkroví Malostranské besedy - oslava zakončení KZV

   

 rychlí biřmovanci (a částečně pomalí)

 

novokřtěnci a pomalí biřmovanci            

   15.-17.5. Mystagogický víkend v Jiřetíně pod Jedlovou s manželi Muchovými

 

 

    5. - 7. 6. Mystagogický víkend v Jiřetíně pod Jedlovou s Martinem Staňkem

Administrativa ZDE

 

Stručně k řešení stávajících sňatků:

Svatba s nepokřtěným na úřadě – není třeba nic zplatňovat, manželství je přirozeně platné
Svatba s katolíkem na úřadě – sňatek je církevně právně neplatný, je třeba jej buď sanovat (administrativně pomocí žádosti biskupovi zplatnit zpětně k datu civilní svatby) nebo konvalidovat, tzn. absolvovat novou svatbu v kostele, tentokrát  již jen jako církevní obřad bez nutnosti civilního vyřizování. Manželství je pak nejen platné, ale i svátostné.
Svatba s katolíkem v kostele – samozřejmě platný sňatek, okamžikem křtu se stává manželství navíc plně svátostným.

Všechna zplatnění či sanace se týkají jen těch manželství, ve kterých je výslovná vůle obou stran ve svazku setrvat až do smrti.

Související články

Komentáře