Články

Na jedné lodi (s Orkem)

Aktuality | FiLiP | 1.6.2015 20:00

Od 6. října 2014 vysílá TV Noe nový cyklus "o přírodě a světě kolem nás".
Devátý díl: 1. června 2015

Marek Orko Vácha ke svému novému pořadu říká:

Naše planeta Země je loď, putující vesmírem..
Někdy stojí za to si na jaře lehnout na louku paluby a dívat se, jak kolem z trávy prýští rakety květin, bílé a narůžovělé výbuchy kvetoucích stromů, nebo na siluetu plachtících křídel vysoko na nebi. Jak se osvětlená příď mé lodi v táhlém houpání noří do temnoty vesmírného oceánu, zvedá v pomalém rytmu poletující barevné motýly a červené popínavé rostliny přesahující dolů přes okraj.
Chůze na Zemi je jako prohlídka plujícího zámku: na stěnách obrazy mraků, tapisérie jednorožců, vzorky parket a každá krajina s jiným vzorem, sochy skalních štítů, zlato ranního svítání a šperkovnice z vykládaného dřeva. Kolem tanečního parketu se čeří fresky  květin, tapisérie motýlů a svícny z křišťálu.
Jenom zde na lodi Země víří kolibříci kolem květin a orchidejí visících v girlandách z paluby, jen zde na jaře rozkvétají jabloně, jen zde si na stromech ptáci splétají hnízda, jen moje loď je obrovskou plovoucí botanickou zahradou, jen zde těžce voní v podvečer jasmíny a ráno kvetou růže, jen z naší lodi se do vesmírného oceánu ráno ozývá křik ptáků a večer se soumrakem táhlé volání nočních sov.
A spolu se všemi květinami a motýly, které svatý František tak rád nazýval malými bratry a sestrami, vás všechny vítáme zde na jedné lodi.

TV Noe: O pořadu    
6.10.2014 1.díl v archivu     10.11.2014 2.díl v archivu     8.12.2014 3.díl v archivu    
5.1.2015 4.díl v archivu     2.2.2015 5.díl v archivu     2.3.2015 6.díl v archivu
13.4.2015 7.díl v archivu     4.5.2015 8.díl v archivu    1.6.2015 9.díl v archivu

-----
V akad. roce 2013/14 odvysílala TV Noe cyklus Jde o život.

Související články

Komentáře