Články

Přijetí mezi čekatele biřmování 8.6. 2014

Aktuality, Základy víry | Martin Staněk | 8.6.2014 20:00

Obřad přijetí mezi čekatele biřmování se letos koná na Letnice, v neděli 8. června při mši sv. ve 20 hodin. Srdečně zveme především tzv. pomalé biřmovance (účastnit se však mohou i tzv. rychlí), kteří chtějí svoji právě probíhající přípravu k přijetí svátosti biřmování strvrdit v krátkém obřadu. Smyslem této liturgické slavnosti, která vznikla v naší farnosti, je nejen přihlášení se ke svému křtu, který většinou proběhl v raném dětství, ale i určitá duchovní rekapitulace a nadechnutí se do druhé poloviny přípravy, zejména přípravy k prvnímu přijetí Eucharistie. Obřad je částečně obdobou vstupu do katechumenátu.

Sraz všech biřmovanců se svými kmotry (pokud již nějakého máte) bude v sakristii v 19.15.
Po mši sv. je možné připravit malé občerstvení (iniciativa zdola vítána).

Stručné shrnutí obřadu:

průvod na začátku mše sv.
homilie
shromáždění kolem oltáře spolu s kmotry
vyznání víry
potvrzení úmyslu ze strany biřmovanců
oslovení kmotrů i celého společenství
přímluvy
požehnání
eucharisticka bohoslužba

Související články

Komentáře