Články

Večer modliteb se zpěvy z Taizé - 11.4. (19.00)

Aktuality | FiLiP | 11.4.2014 19:00

Druhý (nebo snad první?) domov našich kaplanů - jesuitů, kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí, se v pátek večer rozezní písněmi a modlitbami v duchu ekumenické komunity v Taizé.
Připojte i svůj hlas...
Více informací na stránkách setkání.

Seznam písní k "samostudiu" (noty + midi):
1) Tu sei sorgente viva
2) In manus tuas, Pater
3) Bonum est confidere
4) „Jen Bůh mé duši dává spásu a mír“ (Mon âme se repose)
5) Před Tebou, Pane, temno ztrácí sílu svou (La ténèbre)
6) Ježíši přijď, Tys světlo mé duše (Jésus le Christ)
7) Laudate omnes gentes
8) The kingdom of God
9) Jesus, remember me
10) Každý den, Pán mi sílu dává (El Senyor)
11) Bless the Lord (či česky: Slávu Pána chval)
12) Spiritus Jesu Christi
13) Venite, exultemus Domino
14) Kyrie #20
15) Zůstaňte a bděte se mnou (Bleibet hier)

Související články

Komentáře