Kde je liturgie?

Omlouváme se se Vám za dočasnou nedostupnost této funkce

Články

Svatý týden a Velikonoce 2014 u Salvátora

Aktuality | Martin Staněk | 13.4.2014 14:00

 

 

 

 

ŸŸŸŸŸKvětná neděle  13.4.

14.00 a 20.00  Připomínáme si slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Bohoslužba začíná (již podruhé) na II. nádvoří Klementina u kostela sv. Klimenta, kde se po krátké bohoslužbě slova světí ratolesti. (Prosíme, přineste si vlastní - jakékoliv olistěné ratolesti). Po průvodu Karlovou ulicí do kostela pokračuje bohoslužba běžným způsobem, na místě evangelia se letos čtou Matoušovy pašije, při zmínce o ukřižování se pokleká.
Při večerní mši sv. ve 20 hodin zazní moderní elektroakustická hudební performance Michala Rataje rámující klasické chorální nápěvy.
Fotografie z loňské Květné neděle

Středa  16.4.

17.00  Společná bohoslužba pokání s následnou adorací a možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru (v sakristii). K dispozici budou všichni naši farní vikáři, Mons. Halík nebude přítomen.

Zelený čtvrtek  17.4.

18.00  Bohoslužba začne v kostele, naposledy zazní varhany a Gloria. Po kázání nastává obřad mytí nohou (ustanoveným 12 mužům) Sv. přijímání je tentokrát podobojí způsobou.
Po mši se odnese Nejsv. Svátost do bočního svatostánku, kde bude po krátké přestávce následovat tradiční asi hodinová adorace s texty z Janova evangelia a zpěvy z Taizé.
Foto z roku 2010

Velký pátek  18.4.

18.00  Celá bohoslužba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, při kterých se sedí, pouze při zmínce o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad uctívání kříže (na trojí zvolání „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa“ při nesení kříže se odpovídá „Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste“). Při obřadu uctívání kříže se přistupuje nejlépe v pěticích vedle sebe a s ohledem na ostatní se jen zcela krátce pokleká. Nekoná se obvyklá eucharistická bohoslužba, ale po modlitbě Otčenáš následuje sv. přijímání.
Foto z roku 2010

20.00  Hudba k Božímu hrobu: G. Carissimi – Historia di Jephte. Oratorium (Robert Hugo - Capella Regia Praha)

Bílá sobota  19.4.

17.00  J. Haydn – Stabat Mater dolorosa. Oratorium. Sólisté, Komorní sbor Canticorum Iubilo. Robert Hugo - Capella Regia Praha

21.00  Velikonoční vigilie 
Začíná se opět na II. nádvoří Klementina u kostela sv. Klimenta. U vchodu do našeho kostela i na nádvoří je možné si vyzvednout svíčku (můžete mít vlastní). Na nádvoří se světí oheň, od něj se zapaluje velikonoční svíce - paškál. Na trojí zvolání „Světlo Kristovo“ se odpovídá „Sláva Tobě, Pane“. Po průvodu Karlovou ulicí a po příchodu do setmělého kostela začne Velikonoční chvalozpěv – Exsultet, po něm následuje bohoslužba slova, čte se devět čtení (sedm ze Starého Zákona a dvě z Nového). Po sedmém čtení opět zazní varhany a zpívá se Gloria. Následuje čtení z epištoly, Evangelium a kázání.
Letos bude pokřtěno i jedno odrostlejší dítě. Celé shromáždění také obnoví své křestní vyznání. Eucharistická bohoslužba probíhá obvyklým způsobem. Bohoslužba skončí před půlnocí.
Foto z roku 2010

Neděle Velikonoční  20.4.

14.00 a 20.00  Mše sv. probíhají obvyklým způsobem. Ve 14 hodin budeme křtít několik dětí.

Pondělí Velikonoční  21.4.

(nekonají se bohoslužby)
18.00  J. S. Bach a italské koncerty. Jiří Stivín, Lucie Hůlová, Robert Hugo, Capella Regia Praha

Středa Velikonočního týdne  23.4.

18.00  Laudetur Jesus Christus. Barokní hudba mezi Prahou, Salzburgem a Padovou. Komorní sbor Canticorum Iubilo.

Související články

Komentáře