Články

Noc kostelů 2012 - Okno z času do věčnosti

Archiv uměleckých intervencí | Administrátor | 1.6.2012 20:04

x

Okno z času do věčnosti

Noc kostelů 2012
akademický kostel Nejsv. Salvátora

Od Noci kostelů, která se koná 1.června, do konce měsíce můžete v kostele Nejsv. Salvátora spatřit rozměrné papírové „plátno“, které si jeho autorka Magdalena Bartáková pojmenovává metaforou „Ženy oděné sluncem“. Objekt je totiž oživován a proměňován denním i umělým světlem dopadajícím z barokní kupole kostela. Teprve ve chvíli, kdy je vrstvený papír prozářený, tedy světlem oděný, začíná působit a v prostoru i návštěvníkovi vyvolávat zasuté vzpomínky, asociace a nové vnitřní obrazy. Autorka objekt vytvořila přímo pro toto místo u příležitosti květnového večera Marianum, kdy Orchestr Berg rozezněl chrám Nejsv. Salvátora premiérou prostorové kompozice Slavomíra Hořínky Magnificat a dalšími skladbami. Pro autorku je objekt i odkazem k postavě a příběhu Matky Boží. Při Noci kostelů rozezvučí Slavomír Hořínka kostel i objekt Magdaleny Bartákové podruhé a spolu s návštěvníky pootevřou „Okno z času do věčnosti“. V dalších dnech bude výtvarné dílo ponecháno tichu prázdna, ale i hlasům a zvukům liturgie, proměnlivému světlu, šeru i tmě a také obrazotvornosti každého, kdo do kostela přijde.

Plakátek [pdf ke stažení]

 

Noc kostelů – sakrální prostor jako místo setkávání víry a umění
Rozhovor s Norbertem Schmidtem Český rozhlas 6 - 3. 6. 2012

 

foto © Vítězslav Říha

 

Program:

20:00 – 24:00

Magdalena Bartáková – audiovizuální intervence do prostoru kostela,
papírový objekt a světelná projekce

světelná instalace v presbytáři – Norbert Schmidt a všichni návštěvníci kostela

výstava fotografií Jindřicha Štreita z projektu Jedno světlo na ochozu kostela

promítání fotografií Hany Rysové z Izraele v sakristii

promítání absolventských projektů sakrální architektury z AVU v kryptě kostela
připravil Petr Tej

21:00 – 23:00

Zvon zve k modlitbě, metronomy odměřují pozemský čas, chorál volně odkazuje k věčnosti. Papírový objekt zavěšený pod kupolí zrcadlí pohyb světla.

hudební koncept – Slavomír Hořínka

zpěv – Tiburtina Ensemble / umělecká vedoucí – Barbora Sojková

 

 

/…/ V letošním roce prošlo kostelem a sakristií Nejsv. Salvátora cca 3500 návštěvníků. V pozdním večeru se dokonce propojil kostel s vedlejší katedrálou sv. Klimenta a Klementinum tak po 100 letech opět bylo částečně jedním komplexem.

Martin Staněk

 

foto © Martin Staněk

 

Ohlasy:

Krátké filmy z této Noci kostelů u Nejsv. Salvátora najdete i na YOU TUBE

Komentáře